Otevřena Archeologická sbírka Burnum

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Otevřena…
Publikováno: 09.07.2010
Burnum
Archeologický areál Burnum

Laické veřejnosti je zatím archeologické naleziště Burnum poměrně málo známé, ale to se díky otevření malého archeologického muzea v jeho bezprostřední blízkosti zřejmě brzy změní.

Pozůstatky římského vojenského tábora Burnum se nacházejí na půdě Národního parku Krka, v severozápadní části povodí nádherné krasové řeky Krka. V římských dobách to byl jeden z významných opěrných bodů římské říše, který střežil důležitou úrodnou oblast v okolí římského města Jadera, dnešního Zadaru. Byl vybudován na pozůstatcích ilyrského opevnění a začátkem letopočtu se stal sídlem XI. římské legie. Tábor mohl pojmout až 600 mužů. Burnum jako vojenský tábor začal ztrácet na svém významu po dosažení stability v této oblasti, kdy z rozhodnutí římského císaře XI. legie Burnum opustila. V bezprostřední blízkosti vojenského tábora se však začalo rozvíjet obchodní centrum, které za císaře Hadriána získalo status municipia. Bylo do značné míry osídlováno válečnými veterány. V 5. a 6. století docházelo ve zdejší oblasti k těžkým bojům především s Góty, přímo v municipiu samém se odehrála v první polovině 6. století významná bitva mezi Byzantinci a útočícími Góty, ale to již bylo Burnum v úpadku. O sto let později je dobyli a vyvrátili Avaři se Slovany.

Tábor patřil v době svého rozkvětu k důležitějším opěrným bodům v oblasti Jadranu a jako takový byl dobře vybaven. Byly tu ubikace pro legionáře, velitelské stanoviště, amfiteátr, akvadukt, silnice, Jupiterův chrám, vojenské cvičiště atd.

První vykopávky byly v tomto areálu provedeny v letech 1912 až 1913, kdy byly objeveny základy pretoria (obydlí velitele), se zbytky řady místností, včetně arkád. K dalšímu archeologickému průzkumu došlo až v posledních desetiletích.

Prostory Archeologické sbírky jsou vybudovány v jednom z objektů budoucího vědeckovýzkumného střediska, jehož součástí je i již fungující kongresový sál. Exponáty této nejmoderněji vybavené sbírky tvoří výhradně předměty nalezené na zdejším archeologickém nalezišti.

V terénu si mohou návštěvníci prohlédnout pozůstatky amfiteátru, arkád někdejší budoy vojenského velitelství a zbytky zdí vojenského cvičiště, v muzeu je ve čtyřech místnostedh rekonstruován vzhled římské osady a život ve vojenském táboře. V prvním z těchto sálů je prezentován vzhled amfiteátru před archeologickým průzkumem a všechny fáze vykopávek a rekonstrukce. Jsou vystaveny nejreprezentativnější nálezy ze samotného amfiteátru a jeho ideální rekonstrukce.

V druhém sále jsou vystaveny kamenné náhrobky římských vojáků, ve třetím nalezené sklo, keramika, mince, kovové předměty denní potřeby a římská vojenská výstroj.

V poslední místnosti je umístěna socha císaře Vespasiána a stavební technika v té době používaná.

Otevření Archeologické sbírky Burnum bylo o to slavnostnější, že se jí zúčastnilo sto účastníků Světového kongresu římské vojenské archeologie ROMEC 2010, která se právě konala v místě samém. Při otevření sbírky předvedli místní mladí muži gladiátorské zápasy.

A kde se Burnum přesně nachází? Areál leží u osady Puljane (přístup po silnici od vesnice Kistanje) v areálu NP Krka, severně od Šibeniku, 19 km jihozápadně od Kninu.

Další fotografie: NP Krka - Burnum

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat