Konečně byla zpřístupněna stálá sbírka Muzea města Šibeniku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Konečně byla…
Publikováno: 30.10.2012

Na svátek sv. Michala, patrona Šibeniku, tj. 28. září letošního roku, které je současně Dnem města Šibeniku, dočkalo se toto krásné a historicky významné chorvatské město na Jadranu důležité události: po 22 letech byla zpřístupněna veřejnosti stálá sbírka Muzea města Šibeniku. Sbírky tohoto uznávaného kulturního zařízení byly bezprostředně před válkou v 90. letech minulého století ukryty do bezpečí depozitářů, aby nebyly zničeny při srbském obléhání města. O tom, že to bylo moudré rozhodnutí svědčí skutečnost, že budova muzea byla při bombardování velmi poškozena.

Šibenik
Šibenik, Muzeum mšsta Šibeniku

Slavnostního znovuotevření stálé sbírky Muzea města Šibeniku se zúčastnil s dalšími osobnostmi chorvatského kulturního života i prezident Chorvatské republiky Ivo Josipović a ministryně kultury Andrea Zlatar-Violić.

Původní malé muzeum v Šibeniku založené již v roce 1925 bylo umístěno v kostele Všech svatých v historickém centru Šibeniku a jeho sbírky nebyly příliš početné. Rozrůstaly se však a tak pro ně byly adaptovány prostory v někdejším Knížecím paláci na pobřeží, který tvořil od svého založení ve 13. až 14. století součást městské šibenické fortifikace a byl též sídlem nejvyššího zdejšího představitele – knížete. Prvně se brány šibenického muzea otevřely v roce 1975. V poslední doby prostory sloužily pouze pro příležitostné výstavy. Letošnímu znovuotevření předcházela důkladná rekonstrukce, takže dnes má stálá sbírka nacházející se v prvním patře paláce k dispozici 750 m2 plochy. Adaptace druhého patra nebyla zatím dokončena; předpokládá se, že v něm budou umístěny sbírky z novějšího období, tedy z 20. století včetně historie války v 90. letech 20. století a vyhlášení samostatného chorvatského státu.

Šibenik
Šibenik, vchod do muzea

Sbírky muzea obsahují na 150 tisíc předmětů, a to od pravěku přes antiku, středověk až po novověk, umělecká díla z těchto období, liturgické předměty, keramiku, numizmatickou kolekci, šperky, předměty denní potřeby, nábytek, hudební nástroje, archiválie atd. Moderně koncipované muzeum je bezbariérové, disponuje sály pro příležitostné výstavy a nechybí v něm ani restaurátorská dílna.

Návštěvníkům bude jistě vyhovovat jeho výhodná poloha – nachází se v bezprostřední blízkosti katedrály sv. Jakuba (Sveti Jakov), která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO (podrobněji v tematickém článku: Šibenická katedrála, historie a současnost).

Stálá sbírka je otevřena každý den kromě pondělí a svátků od 10 do 13 hod. a od 17 do 20 hod.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat