Nový cenný umělecký exponát pro Trogir

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Nový cenný umělecký…
Publikováno: 27.07.2005

Před několika týdny se Chorvatsku podařilo získat v jedné londýnské galerii umělecké dílo evropského významu, a to reliéf od jednoho z největších chorvatských renesančních umělců, Ivana Duknoviće.

V kulturně-historické literatuře se tento umělec uvádí pod italským jménem Giovanni Dalmata nebo Giovanni di Trau. Tento vynikající renesanční sochař působil pod tímto jménem většinu svého plodného života v Itálii a na dvoře krále Matyáše Korvína v Uhrách, ale vždy se hrdě hlásil ke své domovině, jak o tom mimo jiné svědčí i jím používané umělecké jméno v překladu - Jan (Ivan) z Dalmácie nebo též Jan (Ivan) z Trogiru.

Reliéf, na který chorvatská vláda uvolnila 2,5 mil. kun, představuje Matku Boží s malým Ježíšem. I když je to částka nemalá, stojí toto dílo z 15. století rozhodně za to. Ostatně prodejní cena by byla ještě vyšší, kdyby dílo neprošlo v nedávné době v Paříži nepříliš šťastnou obnovou, která poněkud narušila charakteristický rukopis velkého umělce, což se hned projevilo na prodejní ceně díla. Koupě se uskutečnila na základě expertíz dvou významných chorvatských znalců umění.

Reliéf bude umístěn v rodišti Ivana Duknoviće - v Trogiru (umělec se narodil v jeho blízkosti), kde ostatně může zájemce o umění obdivovat i další mistrova díla, a to v katedrále sv. Vavřince (Sveti Lovre). V její kapli sv. Ivana Trogirského (Ivan Trogirski též nazýván Ivan Ursini), která se pokládá za nejkrásnější čistě renesanční prostor na východním pobřeží Jadranu, jsou Duknovićovými díly sochy dvou apoštolů, sv. Jana Evangelisty a sv. Tomáše; zbývající sochařskou výzdobu, jakož i samotné architektonické ztvárnění kaple vytvořil další velký umělec činný v Dalmácii, Nikola Firentinac, žák Donatellův.

Ostatně za návštěvu a prohlídku stojí celé miniaturní město Trogir, které je od r. 1998 zapsáno v seznamu největších památek světového kulturního dědictví UNESCO.


Mohlo by vás zajímat