Na ostrově Šipanu byl obnoven renesanční opevněný zámek

Chorvatsko... Články ... Témata ... Na ostrově Šipanu…
Publikováno: 12.11.2009
1.9.2004, aktualizace 12.11.2009

Válka v 90. letech minulého století v Chorvatsku a následující stagnace cestovního ruchu se negativně podepsala i na těch místech v Chorvatsku, která nebyla válečnými událostmi postižena bezprostředně. Mezi tato místa patří mimo jiné i ostrov Šipan a jeho dvě hlavní střediska, obce Sudjuradj a Šipanska Luka (ale nejen on, i další z Elafitských ostrovů - Lopud).

Kontinuita a tradice rekreačních pobytů zde byla válkou přerušena, nebyly prostředky na údržbu komunálních zařízení i soukromých objektů, neboť bylo třeba v první řadě postavit na nohy místa, která válka zpustošila. Šipan se tak ocitl na okraji zájmu jak investorů, tak i lidí, kteří měli na starosti propagaci, a to navzdory mimořádným památkám ostrova a jeho přírodním přednostem. "Renesanční ostrov", jak byl Šipan znalci nazýván, se přes své kulturní bohatství stal jakousi "Šípkovou Růženkou" Elafitského souostroví.

Šipan
Sudjuradj

O to cennější je počin dnešních majitelů opevněného zámku v obci Sudjuradj na jihovýchodním pobřeží ostrova, kteří výhradně ze svých prostředků uskutečnili obnovu zchátralého a místy i pobořeného rozsáhlého komplexu renesanční letní rezidence jedné z bohatých rodin Dubrovníka 16. století. Stavebníci zámku, otec a syn Stepović-Skočibuhové, byli neurozeného původu, což byl v tehdejším Dubrovníku velký handicap, ale vlastními silami se vypracovali mezi podnikatelskou špičku Dubrovníka jako bohatá rodina rejdařů bankéřů a obchodníků. A kromě toho oba vynikali estetickým cítěním, byli stavebníky několika dalších významných objektů a mecenáši umění.

Opevněný komplex v obci Sudjuradj tvoří vlastní zámecký palác s přilehlými hospodářskými staveními (první polovina 16. stol.) a s dodatečně přistavěnou opevněnou věží (toretou) jako útočiště okolního obyvatelstva při loupežných nájezdech pirátů (tematický článek: Torety - obranné věže na Elafitských ostrovech), hradební zdí a rozlehlou zahradou (druhá polovina 16. stol.).

Sudjuradj
Sudjuradj, opevněný zámek Skočibuhů

Při obnově, která probíhala za součinnosti památkářů, byla provedena rekonstrukce exteriérů i interiérů, obnovou do původní podoby prošla i zahrada. O míře její devastace svědčí i to, že o mnoha zdobných prvcích v zahradě (plastikách, sloupech ap.) se vůbec nevědělo, tak byly skryty pod nánosy odpadků a všelijakého rumu.

Dnes si mohou návštěvníci prohlédnout celý areál: reprezentační sály zámku, nově vysvěcenou kapli, černou kuchyň s původní pecí na chléb, ale i zahradu, která je jednou z dominant komplexu. Stará lisovna oleje slouží dnes jako zajímavé gastronomické zařízení, kde se podávají místní speciality (Sudjuradj je znám bohatstvím ryb a plodů moře, hlavně langust).

Sudjuradj
Sudjuradj, zahrada

Organizovaná prohlídka trvá 40 minut.

Bylo naprosto zasloužené, že právě celek historických staveb Stjepović-Skočibuhů v obci Sudjuradj byl v rámci celostátní chorvatské akce "Mám rád Chorvatsko" vyznamenán za rok 2003 v kategorii původní turistické nabídky prestižním oceněním Modrý květ.

Bylo by však škoda se při návštěvě Šipanu zaměřit pouze na jediný, byť mimořádně zajímavý objekt. Vždyť ostrov byl již před staletími oceňován a navštěvován jako příjemné a půvabné místa k životu i odpočinku. Svědčí o tom též zájem dalších významných historických osobností Dubrovníka, které si tu stavěly svá letní sídla. Byl mezi nimi např. dubrovnický arcibiskup Florenťan L. Beccadelli, přední humanista a výjimečná kulturní osobnost, přítel Michelangelův. V jeho letohrádku ve vnitrozemí ostrova (nyní ve zříceninách) se scházela uměnímilovná šlechta z Dubrovníka a dalších zemí. Dále si tu postavila letohrádek (v Šipanské Luce) významná dubrovnická šlechtická rodina Sorkočevićů.

Sudjuradj
Sudjuradj, palác s kaplí

Ostrov s mimořádně příznivým klimatem a malebnou přírodou skrývá ve vnitrozemí četné sakrální stavby (některé bohužel v rozvalinách), které reprezentují slohový vývoj od předrománského slohu do renesance.

Šipan má lodní spojení i trajektové s Dubrovníkem. Kromě toho dubrovnické cestovní kanceláře pořádají výlety na Šipan, a to v rámci návštěvy tří elafitských ostrovů - Koločepu, Lopudu a Šipanu. Zastávka v Sudjuradji stačí alespoň na prohlídku zámku Skočibuhů.


Mohlo by vás zajímat