Torety - obranné věže na Elafitských ostrovech

Chorvatsko... Články ... Témata ... Torety - obranné…
Publikováno: 29.11.2008
aktualizace 29.11.2008

Věže torety, svědkové pohnuté historie těchto jihodalmatských ostrovů, jsou dosud nejnápadnějšími stavbami Koločepu, Lopudu a Šipanu, i když v průběhu staletí jich většina vzala za své.

Sudjuradj
Sudjuradj, torety opevněného zámku Skočibuhů

Byly to věže, které po zničujících nájezdech Turků a pirátů v 16.stol. měly poskytovat útočiště obyvatelům ohrožených vesnic. Hlavním impulzem pro jejich budování se staly turecké nájezdy v r. 1571 na všechny tři hlavní Elafitské ostrovy. Turci vyloupili a zničili vesnice a většinu obyvatel odvedli do otrocví. Po této události pověřil dubrovnický senát (Elafity byly součástí Dubrovnické republiky) tři své členy, aby vybrali vhodná místa pro stavbu věží a dohlíželi na jejich urychlenou výstavbu. Vysoké hranolové věže byly dost prostorné, aby ve svých podzemních místnostech měly dostatek místa pro všechny obyvatele z okolí, pro zásoby potravin a vody a pro úkryt cenností. Věže však neměly poskytovat jen pasivní úkryt, měly obyvatelstvu umožňovat i obranu - střílet z arkýře, házet na oblehatele kameny nebo na ně lít vařicí smůlu.

Věže torety, svědkové pohnuté historie těchto jihodalmatských ostrovů, jsou dosud nejnápadnějšími stavbami Koločepu, Lopudu a Šipanu, i když v průběhu staletí jich většina vzala za své.

Sudjuradj
Sudjuradj, toreta

Věže tyto úkoly plnily velmi dobře, a proto jich na ostrovech, ale i v ostatním jihodalmatském přímoří přibývalo. Některé torety byly dokonce propojeny s dalšími obrannými stavbami. Tak např. františkánský klášter nad přístavem v Lopudu (dnes je ve velmi zchátralém stavu) měl nejen takovouto věž, ale sám byl obehnán i hradbami s nárožními věžemi, podzemní tunel spojoval klášter s pobřežím. V případě nepřátelského nájezdu mohlo v klášteře najít útočiště celé městečko Lopud.

Zajímavě byla řešena toreta i na ostrůvku Sveti Andrija. Byla spojena dřevěným můstkem s klášterem, patrně v ní mniši mohli i v poslední chvíli najít bezpečný úkryt.

Dnes můžeme nejpěknější torety (místně bývají nazývány i turety) vidět např. u kláštera Pakljena na stejnojmenné lokalitě u obce Sudjuradj na ostrově Šipanu, v obci Sudjuradj jako součást opevněného rozsáhlého sídla mořeplavců z rodiny Skočibuhů, nad osadou Gornje Čelo na ostrově Koločepu a jinde.

Většina dochovaných věží (a těch není mnoho) byla obnovena a jsou předmětem zájmu turistů.

Mohlo by vás zajímat