Návštěva Počitelje

Chorvatsko... Články ... Témata ... Návštěva Počitelje
Publikováno: 15.02.2004
15.2.2004

Počitelj
Malebné městečko Počitelj

Počitelj je malé středověké městečko v Hercegovině (Republika Bosna a Hercegovina), které bylo do války v 90. letech velmi oblíbeným výletním cílem na řece Neretvě. Leží malebně rozloženo na příkré stráni nad silnicí z Metkoviće do Mostaru (40 km severovýchodně od přístavu Ploče a 34 km jihozápadně od Mostaru). Až do výše uvedených válečných událostí si zachovalo nedotčený vzhled starého muslimského městečka ze 16. - 17. stol., zajímavou směsici vlivů Orientu a Středomoří. Patřilo k nejpůvabnějším místům v této části někdejší Jugoslávie. Malebnost této velmi živé enklávy zvyšovalo i středomořské rostlinstvo a romantická poloha nad řekou.

Počitelj
Rekonstrukce minaretu se chýlí ke konci

Původní osada byla koncem středověku útočištěm pirátů. V době vzrůstajícího tureckého nebezpečí dali ve druhé polovině 15. stol. na tomto důležitém strategickém místě při Neretvě společně vybudovat dobře opevněný hrad humský vévoda Štěpán Vukčić-Kosača a jeho spojenec uherský král Matyáš Korvín za přispění papeže a Dubrovnické republiky. Stavbu prováděl významný dubrovnický stavitel Paskoje Miličević. Součástí zdejšího opevnění byla i hradební věž, která se jediná z celého opevnění zachovala a kterou známe nyní pod jménem věž Gavrana Kapetanoviće (kula Gavran-Kapetanovića). Dodnes se tyčí nad obcí jako charakteristická dominanta. Přes své opevnění neodolal tento strategický bod po dobytí Bosny soustředěnému útoku tureckého vojska a padl do tureckých rukou. Turci pak jeho opevnění ještě zpevnili, takže hrad v dalších stoletích odolal všem pokusům křesťanských vojsk o jeho dobytí.

Od 16. stol. se tu začali usazovat zámožní Turci a postupně vybudovali živé obchodní středisko s několika pozoruhodnými stavbami. Obec se skládala z několika okrsků: dolní tvořilo obchodní centrum, nad ním následovalo správní a duchovní středisko a ještě výše se rozkládala obytná část. Na samém vršku se přimykala k hradební věži vojenskostrategická část.

Ve druhé polovině 16. stol. tu vznikla mešita Hadži Aliho (Hadži Alijina džamija) s bohatým kamenným dekorem, v interiéru pak s malířskou výzdobou. Tato mešita bývá též nazývána mešitou paši Šišmana Ibrahima (Šišman Ibrahim-pašina džamija). V jejím sousedství stojí prastarý nádherný cypřiš, který sem byl přivezen z Libanonu v 15 stol.

Těsně pod komplexem mešity se tyčí sahat-kula, hodinová věž ze 17. stol., která bývala neodmyslitelnou součástí muslimských obcí. Zdejší věž se vyznačuje výraznými středomořskými stavebními prvky.

Počitelj
Turecké lázně (hamam)

Nejreprezentativnějším objektem v Počitelji byl nesporně zámeček Gavrana Kapetanoviće (konak Gavran-Kapetanovića), který se skládal z větší budovy pro ženy (haremluk) a menší pro muže (baškaluk) se společným nádvořím. Vše bylo obehnáno zdí. Po r. 1945 se tu začali usazovat výtvarní umělci, kteří zde postupně vytvořili renomovanou kolonii a výrazně přispěli k obnově a revitalizaci Počitelje za SFRJ.

Počitelj
Obnova památkových objektů probíhá


V 17. stol. byly postaveny turecké lázně - hamam a také han, zájezdní hostinec, kde se koně uvazovali v jeho středové části, na vyvýšené plošině kolem nocovali pocestní. Byl to jediný han tohoto typu v Bosně a Hercegovině. Obě budovy byly restaurovány v 60. letech minulého století. Ve spodní části obce, blízko silnice, stojí někdejší medresa, muslimské náboženské učiliště paši Šišmana Ibrahima (Šišman Ibrahim-pašina medresa), postavená až v 18. stol.; učilo se v ní až do konce 19. stol., pak sloužila jako velmi oblíbené pohostinské zařízení.

Obec byla v první polovině 90. let minulého století ostřelovaná Srby a později téměř zničena armádou bosenských Chorvatů (HVO). Z mešity Hadži Aliho zbyly ruiny poté, co její minaret byl vyhozen do povětří. Konak Gavrana Kapetanoviće a mnoho dalších domů bylo vypáleno. Od konce 90. let probíhá částečná rekonstrukce. Byly postupně obnoveny některé významné stavby (např. mešita) a několik obytných domů, mimo jiné i konak Gavrana Kapetanoviće, který od poloviny roku 2003 slouží opět jako umělecká kolonie, i když zatím ve skromném rozsahu a pouze v létě. V další fázi se připravuje obnova lázní, dalších domů a infrastruktury. Revitalizace obce je velmi komplikovaná, probíhá pomalu a naráží na četné problémy - finanční i etnické. Obytná horní čtvrť byla zatím obnovena nejméně.

V každém případě však Počitelj stojí za výlet z jadranského přímoří. Lze jej spojit například s nekropolí stećků v Radimlje, archeologické lokality Mogorjelo u Čapljiny, vodopádů Kravice u obce Ljubuški (viz výlety Bosna a Hercegovina), případně s vyvěračkou Buny a návštěvou Mostaru (viz Návštěva válkou poznamenaného Mostaru). Další možností je navštívit Počitelj při cestě přes Bosnu a Hercegovinu na chorvatské pobřeží, která je popsána v našich Příjezdových trasách pro motoristy (Trasa č.3 do Dubrovníka).

Poznámka: fotografie jsou pořízeny 6. září 2003


Mohlo by vás zajímat