"Dny latinské plachty" v Murteru připomínají tradici dřevěných plachetnic

Chorvatsko... Články ... Témata ... "Dny latinské…
Publikováno: 19.09.2014
19.9.2014

Betina
Betina na Murteru

Regata "Latinsko idro", tedy "Latinská plachta", se poprvé konala na ostrově Murteru, hlavním východisku plaveb na Kornatské ostrovy v severní Dalmácii, v roce 1998, a to u příležitosti svátku sv. Michala (29. září), patrona ostrova. Pro místní představuje regata pomyslný návrat k historickému dědictví v oblasti námořní plavby, od moderních motorových člunů a soudobých plachetnic k tradici dřevěných lodí a člunů s latinskou plachtou, což je trojcípá plachta, zavěšená na šikmo vedeném ráhnu.

Murter
Murter, stavba tradiční dřevěné lodě

Postupně se vlastní regata rozrostla v celý cyklus rozmanitých programů, které pod názvem "Dny latinské plachty" (Dani latinskog idra) trvají téměř měsíc. Organizátorem celé akce je hrstka nadšenců ze spolku "Latinsko idro". Zahrnuje kromě několika regat (Veslařská regata, závod gajet Gajeta´s Cup a Latinsko idro) a organizovaných plaveb i bohatý doprovodný program – kulturní, náboženský, zábavní i vzdělávací. Organizují se různé pracovní dílny, zejména pro mladé návštěvníky, kde se seznamují ze základy námořních dovedností, na nábřeží se nabízí tradiční svačina zvaná marenda – pečené sardele a konají se různé přednášky, výstavy a tradiční setkání.

Vyvrcholením celé akce je regata "Latinsko idro", která se koná vždy na svátek sv. Michala, případně pár dní před ním či po něm. Tradičně startuje ze zátoky Hramina na severním pobřeží ostrova. Mohou v ní soutěžit jen tradiční lodě s onou latinskou plachtou: leuty, gajety a kaiće (každý typ má svoji kategorii). Ostatní plavidla bez této plachty se sice také mohou regaty zúčastnit, ale jen mimo soutěž. A jaké bývají ceny pro vítěze regaty? Jsou plně v souladu se zaměřením závodu: vesla, plachta, stěžeň, lana apod.

Murter
Gajeta falkuša

U místního obyvatelstva stoupá postupně vědomí o potřebě obnovy starých tradic a historického dědictví, o čemž svědčí především vzrůstající zájem o účast na regatě. Na loňské regatě se objevilo na 75 lodí, z toho 22 gajet a kaićů byly plachetnice bez motoru. Byly tu zastoupeny především lodě z ostrova Murteru – z Betiny a města Murteru, ale i z ostrova Zlarinu, z Tribunje a nechyběla ani gajeta falkuša z Komiže na Visu, pesara Lesna z Hvaru, gajeta Nebuloza z Rijeky, plavidla z ostrovů Pašman a Ráb.

Pro účastníky regaty není hlavním cílem vítězství, nýbrž účast v tomto zápolení, které má oživit vzpomínky na někdejší způsob života v této oblasti, na tradici stavby dřevěných lodí a na zdejší specifické lodě, které rozhodně nebyly uzpůsobeny pro rychlou plavbu, ale musely být stabilní a co nejbezpečnější. Dřevěné lodě ze starých loděnic na ostrově Murteru – v Betině a městečku Murteru – nebyly stavěny ani jako rybářské lodě, nýbrž jako víceúčelová plavidla pro potřeby celé rodiny, určená především pro místní zemědělce, kteří na nich jezdili obhospodařovat své pole a pastviny na Kornatských ostrovech. Museli v nich přepravovat příslušníky své rodiny a všechno, co potřebovali pro svou zemědělskou činnost na neobydlených Kornatech – tedy pro chov ovcí, jejichž nehlídaná stáda spásala trávu na kornatských pastvinách po celý rok, pro pěstování olivovníků a případně další plodin. Na lodě se nakládalo nářadí, stavební materiál, potraviny, voda, ale podle potřeby i zvířata. Z Kormatů domů se pak vozila sklizená úroda, zejména olivy, část ovcí a jehňat. Jen příležitostně sloužily lodě i k rybolovu.

Kornati
Kornatské ostrovy, osada Vruje

Původně patřily pozemky na Kornatských ostrovech zadarské šlechtě, ale převážně v 19. století je postupně vykupovali zemědělci z ostrova Murteru. Ostatně majetková struktura pozemků na Kornatských ostrovech se nezměnila dodnes a zemědělci z Murteru a odjinud je obhospodařují nadále. Kvalitní loď s latinskou plachtou byla v minulosti naprosto nezbytným předpokladem tohoto způsobu hospodaření a "Dny latinské plachty" jsou jeho připomínkou.

Již sedmnácté "Dny latinské plachty" se konají od 8. září do 4. října 2014. Podrobný program najdete na stránkách spolku Latinsko idro: www.latinskoidro.hr.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat