Muzeum stavby dřevěných lodí v Betině na ostrově Murteru

V obci Betina na ostrově Murter, která je dodnes proslulá svou výrobou kvalitních dřevěných lodí a člunů, je k vidění pozoruhodné muzeum, specializované právě na zdejší tradiční výrobu.

Chorvatsko... Články ... Témata ... Muzeum stavby…
Publikováno: 18.09.2018

V obci Betina na Murteru, která je dodnes proslulá svou výrobou kvalitních dřevěných lodí a člunů, je k vidění pozoruhodné muzeum, specializované právě na zdejší tradiční výrobu – "Muzeum betinské stavby dřevěných lodí" (Muzej betinske drvene brodogradnje). Je to jediné muzeum takto úzce zaměřené v celém Chorvatsku. Muzeum prezentuje nejmodernějšími prostředky tradici starou přes 300 let.

Muzeum se nachází ve starém kamenném domě v centru Betiny. Sbírky muzea jsou umístěny jak v interiéru budovy muzea, tak na ploše před ním. Vnitřní část tvoří dvě samostatné části - expozice stavby lodí a etnografická část. Expozice stavby lodí zaujímá přízemí s multimediálním prostorem, kde se návštěvník moderními prostředky seznamuje s historií zdejší stavby dřevěných lodí, s historií rodin místních odborníků – stavbařů lodí.

Tyto rodiny od nejstarších do současných, žárlivě střežily a střeží tajemství jak v jejich projektování, tak veškeré detaily jejich výroby, včetně používaných materiálů. Betinské lodě byly vesměs proslulé elegantními tvary a liniemi, mimořádnou odolností, pevností a spolehlivostí.

V jednotlivých tradičních betinských rodinných dílnách znal výrobní tajemství vždy jen jediný člen rodiny – hlavní mistr zvaný "kalafat" a většinou otec rodiny. A on je pak ve stáří předával dál vždy jen jedinému potomkovi, a to tomu nejschopnějšímu a nejspolehlivějšímu.

Vrcholným dílem betinských mistrů byla loď zvaná gajeta. Byla mezi pěti a osmi metry dlouhá, dva až 2,6 metry široká a měla jednu plachtu. Používaný materiál bylo dřevo dubu (často dubu cesmínového) nebo jilmu. Gajeta z jednotlivých loďařských dílem se v některých podrobnostech vzájemně lišila, ať už to byly součásti výrobních tajemství, nebo rozdíly prostě jen vycházely z každodenní praxe jednotlivých dílen. Byla to stabilní plavidla, která spolehlivě dovážela nemalý náklad – od úrody z vinohradů a sadů až po nejrůznější materiál, nástroje a nářadí a živý dobytek. Byly snadno ovladatelné i pro ženy, které samy obhospodařovaly vzdálené pozemky, například na Kornatských ostrovech. Mnohdy byly gajety vybaveny různými podpůrnými doplňky, jak například úchyty na vesla a podobně.

Muzeum zachycuje historii výroby gajet od osmnáctého století, kdy v roce 1745 se z Korčuly do Betiny přistěhoval mistr Paško Filipi s rodinou a založil tu dílnu na stavbu lodí, až do dvacátého století, které přineslo modernizaci starých gajet. Ve čtyřicátých a padesátých letech se tyto lodě začaly vybavovat motory.

V prvním patře se návštěvník muzea seznámit s pěknou etnografickou sbírkou. Jsou tu k vidění lidové kroje z Murteru, které se nosily jako pracovní oblečení, jiné oblečení zase pro sváteční příležitosti. Jsou tu autentické oděvy, v nichž muži pracovali v dílně, v nichž ženy obdělávaly sady a vinohrady, rybářské oblečení i kroje, v nichž Betiňané jezdili na úřady nebo si je brali při nejdůležitějších událostech svého života. A samozřejmě nechybí ani patřičné výrobní nářadí, kuchyňské nádobí a zemědělské náčiní.

Druhé poschodí muzea tak trochu odkrývá výrobní tajemství starých stavitelů dřevěných lodí, gajet. Je tu simulovaná dílna s náčrty, plány, rozpracované projekty a různé detaily.

Moderní technologie a metody, kterých tvůrci muzea použili při prezentaci exponátů muzea, přispěly výrazně k novátorskému vyznění celého projektu.

V roce 2015, ve stejném roce, kdy bylo otevřeno betinské muzeum, byla "Dovednost stavby betinské gajety" prohlášena rozhodnutím chorvatského ministerstva kultury chráněnou nehmotnou kulturní památkou Chorvatské republiky.

V muzeu se koná celá řada akcí, od výstav, přednášek a prezentací, až po kreativní dílny pro děti i dospělé.

Informace: Muzeum betinské stavby dřevěných lodí (Muzej betinske drvene brodogradnje)


Zdroj informací:


Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat