Dopravní předpisy - Slovinsko

Chorvatsko... Infomace pro motoristy ... Dopravní předpisy - Slovinsko
Doklady

Občan ČR může cestovat do Slovinska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, který je vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu). Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovinska.

Občan mladší 15 let může opustit území ČR s vlastním cestovním pasem. Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Je nutný též Průkaz povinného zdravotního pojištění.

Při cestě autem do Slovinska musí mít řidič-občan ČR platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla a mezinárodní zelenou kartu povinného ručení. Zejména u dražších aut je na hranicích namátkově kontrolováno vlastnictví, v případě zapůjčeného vozidla se vyžaduje ověřené potvrzení vlastníka o zapůjčení vozu.

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že Slovinsko provádí na vnějších hranicích EU důkladné kontroly, jež se m.j. zaměřují i na legální původ vozidel. Během minulých turistických sezón na slovinských hranicích, zejména na slovinsko-chorvatských hraničních přechodech, došlo k mnoha případům zabavení vozidel českých turistů. V naprosté většině podobných případů slovinská policie zjistila, že se jednalo o vozidla s nelegáním původem. Jedná se především o vozy značek VW, BMW, Audi, Mercedes či Škoda, která byla v ČR či v cizině zakoupena jako ojetá.

(Převzato: www.mzv.cz)


Omezení rychlosti jízdy na slovinských silnicích:

Osobní auta
 • v obci: 50 km/h
 • mimo obec: 90 km/h
 • na dálnici: 130 km/h
 • na silnicích pro motorová vozidla: 100 km/h
Osobní auta s přívěsy nebo karavany, nákl.vozidla do 7,5 t
 • mimo obec: 80 km/h
 • na dálnici: 80 km/h
 • na silnicích pro motorová vozidla: 80 km/h
Další důležité předpisy:
 • Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. (profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz max.2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič).
 • Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
 • Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, národní silnice má pozadí modré.
 • Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu.
 • Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu.
 • Děti do 12 let a do 18 let, jsou-li menší než 150 cm, se nesmí přepravovat vpředu na sedadle spolujezdce. Vzadu jsou dětské sedačky povinné.
 • Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu
 • Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "head-set"
Pokuty

Přísnější platí od 30.4.2008 na základě novely Zákona o bezpečnosti silničního provozu (Zakon o varnosti cesnega prometa, 37/2008).

Překročení rychlosti v obci, kde je limit 50 km/h:
 • do 10 km nad limit - 80 EUR
 • o 10 až 20 km nad limit - 250 EUR
 • o 20 až 30 km nad limit - 500 EUR
 • o více než 30 km nad limit - 1000 EUR (+ zákaz řízení)
 • o více než 50 km nad limit - 1000 EUR (+ odebrání řidičského průkazu)
Překročení rychlosti mimo obec, kde je limit 90 km/h a na rychlostním silnicích, kde je limit 100 km/h, případně 110 km/h:
 • do 20 km nad limit - 60 EUR
 • o 20 až 30 km nad limit - 120 EUR
 • o 30 až 40 km nad limit - 240 EUR
 • o více než 40 km nad limit - 380 EUR (+ zákaz řízení)
Překročení rychlosti na dálnicích, kde je limit 130 km/h:
 • do 20 km nad limit - 50 EUR
 • o 20 až 30 km nad limit - 100 EUR
 • o 30 až 40 km nad limit - 150 EUR
 • o více než 40 km nad limit - 200 EUR
 • o více než 50 km nad limit - 300 EUR (+ zákaz řízení)
Řízení pod vlivem alkoholu (pokuty pro profesionální řidiče jsou ještě vyšší):
 • do 0,5 promile alkoholu v krvi, pokud řidič jeví známky opilosti - 180 EUR
 • od 0,5 do do 0,8 promile (včetně) alkoholu v krvi - 450 EUR
 • od 0,8 do 1,1 promile (včetně) alkoholu v krvi - 570 EUR
 • od 1,1 do 1,5 promile (včetně) alkoholu v krvi - 950 EUR (+ zadržení řidiče a zákaz řízení)
 • nad 1,5 promile alkoholu v krvi - 950 EUR (+ zadržení řidiče a odebrání řidičského průkazu)
Další pokuty:
 • jízda po zpoplatněných dálnicích a silnicích bez platné dálniční známky - 300 až 800 EUR
 • jízda s nerozsvícenými světly ve dne - 40 EUR
 • nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy - 460 EUR
 • předjíždění po odstavném pruhu na dálnici - 200 EUR
 • nepoužití bezpečnostních pásů - 120 EUR
 • použití mobilu za jízdy - 120 EUR
 • nepoužití reflexní vesty - 40 EUR
 • jízda v protisměru - 300 EUR

Podrobný přehled pokut najdete v brožuře Ministerstva dopravy Slovinské republiky, která je k dispozici na stránkách: www.vozimo-pametno.si (ve slovinštině).

Důležitá telefonní čísla pro případ nehody:
 • AMZS - Avto Moto Zveza Slovenije (poruchová služba, pro nečleny za úhradu) - 987
 • evropská tísňová linka - 112
 • hasiči - 112
 • policie - 113
 • záchranná služba - 112

Při sebemenší nehodě s poškozením automobilu nutno přivolat policii tel.: 113, která vydá "potvrzení o poškození vozidla". Bez tohoto potvrzení by poškozené vozidlo nebylo na zpáteční cestě do ČR propuštěno ze Slovinska. Řidič je předvolán týž den či den následující k přestupkovému soudci. K zajištění účasti v přestupkovém řízení může být podle zákona odebrán cestovní pas. Případnou pokutu je třeba uhradit na místě. Při podezření ze zavinění těžší nehody je řidič zadržen a případ řeší vyšetřující soudce.

Informace o provozu na příjezdových komunikacích lze získat na následujících stránkách:

 • www.promet.si - Traffic Information Centre (Prometno-informacijski center)
 • www.dars.si - DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji)
 • www.amzs.si - AMZS (Auto-moto zveza Slovenije)
Turistické informace:

Aktualita: Ceny pohonných hmot ve Slovinsku a v Rakousku

Nejoblíbenější lokality