Důležitá telefonní čísla pro případ nehody:
  • hasiči - 193
  • policie - 192
  • záchranná služba - 194
  • jednotná nouzová linka - 112
  • pomoc na silnicích - HAK (Chorvatský autoklub) - 1987

Při sebemenší dopravní nehodě s poškozením automobilu, bez ohledu na to, kdo je viník, je nutno neprodleně přivolat policii na linku 192 nebo na tisňovou linku 112. Je třeba si od policie vyžádat "Potvrzení o poškození vozidla" (Potvrda o oštěćenju vozila). Bez tohoto potvrzení by poškozené vozidlo nebylo na zpáteční cestě do ČR propuštěno z Chorvatska (předkládá se na hranici při výjezdu z Chorvatska). Dále je dobré vyžádat si kontakt na další účastníky nehody, případně na jejich pojišťovnu (pro urychlení vyřízení pojistky je praktické si vozidlo také vyfotografovat a opatřit si plánek místa nehody). Nižší pokuty se platí v hotovosti na místě. Pokud řidič není ochoten zaplatit blokovou pokutu policii na místě přestupku, předává se věc k řešení místně příslušnému Přestupkovému soudu (Prekršajni sud). Policie má právo zadržet zahraničnímu viníkovi nehody cestovní doklad až na dobu 8 dnů do vyřešení přestupku. Do 24 až 48 hodin proběhne přestupkový soud, na jehož základě viník uhradí pokutu a soudní výlohy. V krajním případě, jakož i v případě nezaplacení může Přestupkový soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody do 60 dnů. Český občan má právo požadovat přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Český občan není povinen podepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumí.

Protokol o dopravní nehodě (Zapisnik o očevidu) zasílá do 2 až 3 měsíců Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu, kde si je možné ho dodatečně vyžádat pro potřeby pojišťovny v ČR. Podrobné informace o tom, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí naleznete také na stránkách České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

Pomoc při nehodách, haváriích a při poruchách vozidel na silnicích v celém Chorvatsku zajišťují služby Chorvatského autoklubu - Hrvatski autoklub (HAK), telefon z kteréhokoli místa v Chorvatsku 1987, ústředí je v Záhřebu: 10 000 Zagreb, Draškovićeva 25.

Příjezd servisního vozu Chorvatského autoklubu (HAK) při poruše auta je garantován do 30 min. Tento údaj neplatí pro ostrovy, kde je snaha na větších ostrovech situaci řešit.

Uvádíme příklad cen placených služeb HAK:

  • odstranění vozidla ze silnice a převoz do 20 km - 300 kun
  • paušální služba (do 1 hodiny práce mechanika a do 20 km vzdálenosti) - 180 kun
  • 30 minut práce mechanika na silnici - 70 kun
  • cena za 1 km - 5 kun
  • úschova vozidla (do 6 m délky a 4 m šířky) - 30 kun za den

I počet servisů vzrůstá, a to i speciálních pro vozy značka Škoda. Jsou poměrně dobře zásobeny náhradními díly na novější modely, v servisech obvykle dokáží pomoci i se staršími typy. Ceny náhradních dílů jsou vyšší než v České republice.

Nejoblíbenější lokality