Obnova pohyblivého mostu mezi ostrovy Cres a Lošinj bude trvat čtyři měsíce

Otočný pohyblivý most přes Osorský průplav v Osoru je významný objekt na silnici D100, tedy na hlavní komunikaci procházející ostrovy Cres a Lošinj.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Obnova pohyblivého…
Publikováno: 23.11.2017

Práce na obnově pohyblivého mostu, který spojuje ostrovy Cres a Lošinj, začaly v polovině října a budou trvat čtyři měsíce, tedy do poloviny února příštího roku.

Otočný pohyblivý most přes Osorský průplav v Osoru je významný objekt na silnici D100, tedy na hlavní komunikaci procházející ostrovy Cres a Lošinj.

V těsném sousedství opravovaného mostu byl postaven provizorní pomocný most, na který je nyní soustředěna doprava po dobu obnovy. Provoz na mostě je kyvadlově řízený semaforem. Předpokládá se, že v tomto mimosezónním období, kdy je provoz nejslabší, se nebudou tvořit větší fronty čekajících automobilů.

Ocelové části mostní konstrukce budou odvezeny do dílny, kde budou po očištění důkladně prohlédnuty. Ty díly, které budou poškozené a neopravitelné, budou nahrazeny novými. Celá konstrukce pak bude opatřena antikorozním nátěrem. Zvláštní pozornost bude věnována zařízení zajišťujícím rotaci mostu. Toto zařízení, stejně jako systém elektrického pohonu pro manipulaci a pohyb mostu budou nahrazeny novými. Také bude provedena sanace betonových části mostu, především základů.

Prováděná obnova mostu bude mít vliv i na námořní dopravu, neboť po dobu jejího trvání nebude otevírána plavební cesta kanálem pro proplutí lodí (za normálního provozu se otevírá dvakrát denně).

Celkové náklady na sanaci mostu jsou vyčísleny na téměř 6 milionů kun.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat