V Pule byla zachráněna cenná římská mozaika

V kapli sv. Jana ve františkánském klášteře v Pule byl dokončen projekt obnovy velmi cenné římské podlahové mozaiky ze 2. století našeho letopočtu.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... V Pule byla…
Publikováno: 13.12.2016

V kapli sv. Jana ve františkánském klášteře (Franjevački samostan) na západním svahu kopce Kaštel v Pule byl dokončen projekt obnovy velmi cenné římské podlahové mozaiky ze 2. století našeho letopočtu, který několik let prováděli odborníci Chorvatského restaurátorského ústavu.

Pula
Pula

Již při objevení mozaiky v roce 1963 bylo jasné, že mozaika bude potřebovat náročnou obnovu. Trvalo to ještě desítky let, než se přistoupilo k podrobnému průzkumu jak samotné mozaiky, tak i stavu podloží. Přes špatný stav byly patrné dva hlavní motivy mozaiky: kantharos (tj. řecká nádoba na víno se dvěma uchy) a hippocampus (tj. mořský koník, řecká mytologická bytost).

Teprve v roce 2009 se začalo podrobně zkoumat, co je příčinou zchátrání mozaiky. Ukázalo se, že k průzkumu a záchraně mozaiky je nezbytné její sejmutí, neboť její podloží bylo zachváceno škodlivými solemi. Změny vlhkosti a teploty pak vedly k rozdrolení a rozpadu jednotlivých součástí mozaiky. Ta byla demontována na 37 dílů. Jednotlivé díly pak byly očištěny a konzervovány a teprve potom nalepeny na nový podklad. Tomu předcházelo vysušení původní půdy pod mozaikou, případně její částečná výměna. Muselo být zajištěno důkladné a účinné odvětrávání tak, aby se vyloučila opětovná vlhkost.

Postupná obnova mozaiky ukázala její krásu a uměleckou hodnotu. Ústřední motivy tvořil kantharos se svastikou a hippokampus, které podle některých vědců patří k jedněm z nejstarších raněkřesťanských symbolů v Pule. Doplňují je geometrické obrazce.

Když byly provedeny i veškeré práce k zabezpečení mozaiky a podloží, bylo rozhodnuto, že mozaika bude prezentována veřejnosti "in site", tedy na místě nálezu. V Den evropského kulturního dědictví 2016 byla uspořádána malá výstava, na níž byla veřejnosti představena zachráněná mozaika a v v krátkém jedenáctiminutovém filmu byla zdokumentována záchrana této významné antické památky.

U příležitosti otevření této výstavy mohli se přítomní seznámit i s výsledky nejnovějšího průzkumu kláštera. Při sondážních pracích kolem mozaiky bylo mimo jiné zjištěno, že pod kapitulní síní kláštera bylo pohřebiště s 326 pohřbenými, z nichž více než třetinu tvořily děti. Nálezy přispěly k novým poznatkům o minulosti kláštera.

V Pule je k vidění ještě další, mnohem slavnější a rozsáhlejší antická mozaika z téhož období, která byla zpřístupněna již v šedesátých letech minulého století. Mozaika o rozloze 65 metrů čtverečných s figurální kompozicí řecké pověsti o potrestání Dirké se nachází se v jednom z obytných domů v centru města (z ulice Sergijevaca je přístup značen směrovkami).

Video "Spašavanje mozaika u Franjevačkom samostanu u Puli": Hrvatski restauratorski zavod.


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat