Nenechte si ujít "Dny vranských rytířů" ve Vraně a v letovisku Pakoštane

Již podesáté se budou od 19. do 21. srpna konat "Dny vranských rytířů", velmi zajímavá a barvitá akce, která navazuje na pohnutou historii oblasti kolem Vranského jezera v severní Dalmácii.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Nenechte si ujít …
Publikováno: 15.08.2016

Již podesáté se budou od 19. do 21. srpna konat "Dny vranských rytířů" (Dani vitezova vranskih), velmi zajímavá a barvitá akce, která navazuje na pohnutou historii oblasti kolem Vranského jezera (Vransko jezero) v severní Dalmácii. Dějištěm letošního ročníku bude přímořské letovisko Pakoštane a Vrana (u Vranského jezera, 6 km od obce Pakoštane).

Pakoštane
Pakoštane

Za původem vranských rytířů se vydejme do pestré minulosti zdejšího území. O hradu ve Vraně se historické prameny zmiňují již v 9. století. V 11. století sloužil jako klášter benediktinských mnichů a koncem tohoto století jej chorvatský král Dmitar Zvonimir daroval papeži Řehoři VII. pro rezidenci papežských legátů. Ve třicátých letech 12. století jej získali templáři, nesmírně bohatý řád, jehož činnosti ve zdejších kraji se kladně projevila i v jeho hospodářském rozvoji.

Po dramatické likvidaci templářského řádu v roce 1312 převzali zdejší majetek johanité, tedy další rytířský řád. Začátkem 15. století se jejich majetku ve Vraně, stejně jako téměř celého jadranského přímoří a mnohých ostrovů, zmocnili Benátčané. Jejich panství ve Vraně skončilo dobytím zdejšího kraje Turky v první polovině 16. století. Turci hrad skvěle opevnili. V průběhu dalších bojů padla Vrana zpět do benátských rukou a Turci se z celého kraje museli stáhnout. Vranský hrad byl poničen a již nikdy nebyl obnoven. Prosperita z doby hospodaření rytířských řádů se do Vrany a jejích okolí nikdy nevrátila.

V samotné obci Vrana zbyla po turecké okupaci jedna velmi pozoruhodná architektonická památka – Maškovićův han (Maškovića han), tedy karavanseraj, útulek pro obchodníky a karavany, kde se cestovatelé mohli umýt, najíst a přenocovat. Za turecké okupace v roce 1644 jej dal postavit zdejší rodák Jusuf Mašković, který udělal v tureckém vojsku velkou kariéru; stal se admirálem a han budoval i jako sv budoucí sídlo pro čas stáří. Upadl však u tureckých pánů v nemilost, byl zabit a han nebyl nikdy úplně dokončen. Dnes je tato stavba vzácnou, nejzápadnější památkou civilní turecké architektury v Evropě a zachovala i z padesáti procent svůj původní vzhled. Prošla od svého vzniku několika dostavbami a přestavbami, které jsou však na první pohled patrné, takže příliš nenarušují původní orientální ráz stavby. Po komplexní rekonstrukci dokončené v loňském roce slouží jako pohostinské, ubytovací a kulturní zařízení. Dále je v něm umístěna muzeální sbírka, která prezentuje jeho bohatou historii.

"Dny vranských rytířů" patří k největším a nejúspěšnějším akcím s historickou tematikou na Jadranu. Organizuje je místní sdružení "Vranští rytíři" (Vitezovi vranski) za podpory místních orgánů z Vrany a z obce Pakoštane. Letos se zúčastní na 400 členů historických a šermířských skupin z různých koutů Chorvatska a ze zahraničí, např. z Maďarska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Očekává se návštěvnost 25 tisíc místních a turistů.

Zahájení slavnosti se bude konat pátek v 18 hod. před Maškovićovým hanem ve Vraně, kde se na dva dny otevře rytířský tábor a středověký trh starých řemesel a gastronomie. Po přehlídce rytířských skupin a rytířském turnaji bude následovat noční bitva o Vranu, v níž se utkají templáři s tureckým vojskem. Stejný program se odehraje i v sobotu.

Program vyvrcholí v neděli večer v 21 hod. v letovisku Pakoštane, kde se odehraje velká námořní bitva. Bude to velmi atraktivní noční podívaná plná bojové vřavy, střelby z pušek, dělových salv a dalších světelných i zvukových efektů. Bitvy na moři před pakoštanských přístavem se zúčastní dvě velké dřevěné lodě, tradiční lodě s latinskými plachtami a další plavidla.

Všichni náštěvníci jsou vítáni, což dokládá heslo Dnů vranských rytířů: "Nehledejte rytíře v temných zákoutích minulosti. Oni jsou tu s Vámi."

Informace: Vitezovi vranski


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat