"Uskocké dny" v Senji oživí tradici uskoků

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... "Uskocké dny" v…
Publikováno: 04.07.2012
Senj
Senj, hrad Nehaj

"Uskocké dny" (Uskočki dani) připomínají slavnou minulost města Senj na tzv. Chorvatském přímoří Jadranu. Letos proběhnou již popáté. Jejich tradice začala v roce 2008, kdy se slavilo 450 let od vybudování monumentálního uskockého hradu Nehaj. Slavnost byla tak úspěšná, že se město rozhodlo v organizaci pokračovat i v dalších letech.

"Uskocké dny" přenesou návštěvníka do 16. století, tedy do doby největší slávy zdejších bojovníků proti Turkům, tzv. Uskoků. Jak jejich pojmenování napovídá, byli to běženci z území, která postupně dobyli Turci. Jako zkušené, odhodlané bojovníky je přijalo Rakousko a svěřilo jim obranu zdejší tzv. Vojenské hranice (Vojna krajina). To bylo území, které v tehdejších neustálých bojích s Turky tvořilo nestálou, neklidnou a stále se měnící hranici mezi tureckou expanzí a ustupujícími křesťanskými státy. Zdejší oblasti patřily k rakouské říši, sousední kraje ovládali Benátčané, kteří rovněž využívali uskockých bojových schopností v protitureckých válkách.

Uskoci dovedli přes tureckou přesilu vítězit v bojích s nimi – tam, kde nestačila síla jejich zbraní, používali s úspěchem lsti a chytrosti. Když Rakušané neplatili žold, živili sebe i své rodiny pirátstvím. O jejich hrdinských kouscích se vyprávěly téměř neuvěřitelné historky.

Když Benátčané v roce 1574 uzavřeli s Turky příměří, staly se i benátské lodi a Benátkami ovládaná města na severním Jadranu cílem uskockých přepadení. Jejich bohaté naložené obchodní lodí a blahobytné osady na pobřeží a ostrovech bývaly častým cílem uskockých pirátů, kteří kromě pozemních vojenských sil disponovali dosti velkou flotilou. Tvořily ji poměrně velké, ale lehké lodě, které uskoci v případě nebezpečí nebo obklíčení přenášeli na nesnadnou dostupná místa nebo s nimi mizeli za skaliska na protilehlé straně ostrovů. Jejich neslavnější vojenský velitel, kapitán Ivan Lenković, dal v roce 1558 postavit pevnost Nehaj, spíš tvrdou normanskou pevnost než novověký hrad.

"Uckocké dny! se letos konají od 6. do 8. července. Návštěvníci uvidí ukázky bojových střetnutí uskoků, souboje, rytířské turnaje a hlavní bitvu - noční dobývání hradu Nehaj. Kromě Senjských uskoků (Senjski uskoci) se zúčastní i uskoci z Klisu (Kliški uskoci), Žumberaku (Žumberački uskoci), Šibenická městská stráž (Šibenska gradska straža), Frankopanská garda z Ogulinu (Frankopanska garda Ogulin), Koprivničtí mušketýři (Koprivnički mušketiri) a další historické skupiny z celého Chorvatska.

Senj
Senj, pohled na město

Zajímavým doplňkem bude středověký trh s ukázkami starých řemesel, výstupy pouličních umělců, artistů, žonglérů, kejklířů, komediantů aj. Atmosféru trhů doplní stánky řemeslníků a výrobců středověkých pochoutek. Vystoupí i soubory renesanční hudby. Velmi atraktivní podívanou bude slavnostní průvody uskockých a rytířských skupin k hradu Nehaj na začátku a na konec slavností.

Uskocké dny budou i gastronomickou přehlídkou specialit ze zdejší oblasti jako je velebitských pršut, sýr z horské velebitské vesnice Krasno, zdejší víno Uskok aj.

I samo tyto město stojí za návštěvu prohlídku. Zachovalo si mnoho ze svého starobylého vzhledu – především značnou část svého někdejšího důkladného opevnění, knížecí rezidenci - kaštel, rovněž s masivními obrannými prvky, kostely, paláce aj. Pozoruhodná je i původní architektonická dispozice města.

Zdroj informací a podrobný program slavností:

  • Turistické sdružení města Senje (Turistička zajednica grada Senja):
    www.tz-senj.hr

Mohlo by vás zajímat