Pulský amfiteátr v novém lesku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Pulský amfiteátr v…
Publikováno: 04.05.2012

Z iniciativy Archeologického muzea Istrie v Pule začaly v roce 2007 restaurátorské a konzervátorské práce na severozápadní věži pulského amfiteátru, který je místně běžně nazýván Arena. Pulský amfiteátr, který je co do velikostí šestý největší na světě (větší je jen: amfiteátr v Římě – Koloseum a amfiteátry v Capui, Veroně, v Arles a v Catanii. Pulský amfiteátr je však zachovalejší než některé z výše uvedených a je vyšší než tři z nich, takže se po římském Koloseu pokládá za nejvelkolepější stavbu tohoto typu na světě.

Předpokládá se, že menší amfiteátr, tedy zápasiště sloužící lidové zábavě i jako centrum společenského a zábavního života města, tu založil již císař Augustus na počátku své vlády. Nynější podobu však získal až za Flaviovců, za Vespasiána, v 80. letech prvního století. Vespasián údajně přistoupil k úplné přestavbě rozšíření pulského amfiteátru na přání své milenky Caenidy, narozené v tehdejší Pule. Vespasiánův amfiteátr pojal 23 tisíc diváků.

Pula
Pula, Arena

Provedená sanace byla velmi náročnou akcí, neboť bylo třeba nejprve provést nejmodernějšími prostředky důkladný průzkum stávajícího stavu věže s využitím technologie 3D laserového skenování a na jeho podkladě pak stanovit plán vlastních prací. Současně s vlastními sanačními pracemi muselo být napřed provedeno očištění věže od všech organických i anorganických znečištění, což u 1415 m2 nebylo samo o sobě zanedbatelnou prací.

Po úspěšné rekonstrukci severozápadní věže, která byla první etapou sanačních prací, se připravuje zahájení prací na jihozápadní věži a při vstupu do amfiteátru.

Pulský amfiteátr je nejnavštěvovanější kulturně historickou památkou ve městě. Jen loni jej navštívilo přes 300 tisíc osob.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat