Chorvatsko má již jedenáct památek nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Chorvatsko má již…
Publikováno: 23.12.2011

Na 6. zasedání Mezivládního výboru pro nehmotné dědictví při organizaci UNESCO na ostrově Bali, na němž bylo též rozhodnuto o tom, že do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva budou zařazeny dvě památky z Chorvatské republiky, a to folklorní tanec "Nijemo kolo" (Němé kolo) a hudba "Bećarac". Chorvatsko má tak spolu se zápisy z roku 2009 a 2010 celkem 11 nehmotných památek na seznamu UNESCO.

Na Bali bylo posuzováno více než osmdesát nominací a po projednání jich bylo doporučeno k zápisu pouze devatenáct. Celkem je nyní na seznamu zapsáno 213 fenoménů z celého světa.

Reprezentativní seznam nehmotných kulturních památek organizace UNESCO není tak známý jako Seznam světového dědictví této organizace, který v současné době zahrnuje 936 zápisů kulturních a přírodních památek. Seznam nehmotných památek obsahuje kulturní události, zvyky, tradice, slavnosti, obřady a dovednosti, které se dělí z generace na generaci a neměly by být zapomenuty. Existuje od roku 2001.

Kromě reprezentativních seznamů existuje ještě další, třetí, a to Seznam nehmotného kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování. Jedná se o zachování těch tradic, jejichž existence je ohrožena. Chorvatská republika má v tomto seznamu jeden zápis, a to hudební výraz (zpěv) "Ojkanje".

A nyní podrobněji k novým zápisům nehmotných památek:

  • Nijemo kolo (Němé kolo)
    Němé kolo je kolový tanec který se dochoval v Dalmatském Záhoří. Tančí se většinou bez hudby, ale někdy se tanečníci doprovázejí specifickým způsobem zpěvu. Tančí se v kole, to se občas rozpadá v tanec párů, které se pohybují buď v kruhu nebo po celém tanečním prostoru. Tanečníci volí taneční kroky spontánně, spontánní jsou i taneční figury. Kroky i figury se vzájemně liší podle jednotlivých vesnic v oblasti. Dnes se Njemo kolo tančí většinou jen při různých slavnostech, svátcích, folklorních přehlídkách, málo již na svátcích a jiných rodinných oslavách. Jeho interprety jsou amatérské folklorní taneční soubory a skupiny.


  • Bećarac
    Bećarac je vokálně instrumentální lidový hudební projev na území Slavonie, Baranje a Srijemu. Název pochází z tureckého bekar, což bylo označení pro svobodného mládence, který si užíval života – vína, zpěvu, žen. Tomu odpovídají texty písní – jsou většinou milostné nebo metaforicky erotické, humorné, s veselými nápěvy, zpívanými vesměs za doprovodu hudby. Dnes jejich tradici udržují amatérské soubory, folklorní přehlídky, hudební festivaly a setkání v celé Slavonii.

Všechny zápisy najdete v souhrnném článku: Chorvatské památky nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Více informací o památkách světového kulturního a přírodního dědictví na území Chorvatska najdete v článku: Chorvatské památky zapsané v seznamu UNESCO a nominace na další zápisy.

Zdroj informací:

  • Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske): www.min-kulture.hr

  • UNESCO - The Intangible Heritage Lists: www.unesco.org

Mohlo by vás zajímat