Sedmá chorvatská památka na seznamu UNESCO

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Sedmá chorvatská…
Publikováno: 21.11.2008


22.8.2008

V červenci letošního roku bylo korunováno úspěchem úsilí odborníků a samosprávy jak na ostrově Hvaru, tak celé Dalmácie. Chorvatsku se podařilo získat sedmý zápis do seznamu světových kulturních a přírodních památek organizace UNESCO. Zapsáno bylo Starigradské polje (Starogradsko polje) u dnešního města Stari Grad na ostrově Hvaru.

Stari Grad
Starigradsko polje z výšky

Minulost tohoto města je velmi slavná - vždyť to bylo v letech 385 až 384 př. n. l. druhá řecká kolonie na Jadranu vůbec a první, kterou založili na Jadranu řečtí osadníci, kteří připluli přímo ze své řecké vlasti z ostrova Paros (ostatní řecké osady zakládali Řekové ze sicilského velkého centra Syrakusy, které tu vybudoval mocný řecký vládce, tyran Dionýsios).

Novou osadu nazvali přistěhovalci podle svého rodného města v Řecku Paros - Pharos. Ager (latinsky) či chora (řecky) se nazývala veškerá půda, která podle řeckých zákonů patřila po založení osady obci. Ta její značnou část rozparcelovala a přidělila novým kolonistům. Na Starigradském polji, jednom z nejúrodnějších regionů v Středomoří, východně od dnešního města Stari Grad, byla půda rozparcelována na stejné díly o výměře 181 x 905 metrů (někdy se ještě dále dělily na čtverce 181 x 181 m). Parcely byly opatřeny jmény kolonistů, jimž byly přiděleny, byly vzájemně odděleny suchými zídkami a celý okrsek byl opatřen i nezbytnými komunálními cestami. A tato parcelace se přes veškerou nepřízeň času i lidí dochovala ve své podstatě dodnes, tj. po 24 století od svého vzniku před naším letopočtem. Pravda, zmizely některé suché zídky, sloužící mnohým obyvatelům okolních sídel jako kamenolom, podobně jako mohutné hraniční kameny. Na ageru vznikaly mj. divoké skládky, část parcel pustla a nedávno tu mělo vzniknout letiště pro ostrov.

Stari Grad
Jedna z cest

Přes veškerou devastaci však zůstala síť parcel i celý katastr jasně patrný a dochovaný a důkladné studium a archeologický průzkum vyústily nakonec k podání žádosti o nominaci na zápis do vytouženého seznamu UNESCO. A po šesti letech jeho orgány rozhodly, že si starigradský ager tuto poctu zaslouží.

Pro odborná místa i samosprávní orgány oblasti je to současně velmi náročný a odpovědný úkol vytvořit takový soubor opatření, který zajistí administrativní správu chráněného území, další odborný archeologický průzkum, zabezpečí ager tak, aby se zabránilo jakékoli devastaci chráněného území a vytvoří prostor pro propagaci, mj. i v oblasti cestovního ruchu.

Stari Grad
Kamenné zídky

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat