Elafitské ostrovy zvou k návštěvě

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Elafitské ostrovy…
Publikováno: 10.11.2005

Nedotčená příroda, intenzivní vůně borovic, levandule a dalších středomořských rostlin, krásné pláže, čisté moře, řada historických památek, jen velmi řídké osídlení i málo turistů - to je charakteristika Elafitských ostrovů.

Lopud
Písčitá pláž Šunj na Lopudu

Jejich název znamenající Jelení ostrovy připomíná někdejší bohatství zvěře na nich. Zahrnují šest nevelkých ostrovů táhnoucích se od Dubrovníka na severozápad. Jen tři jsou trvale obydleny a mají i dobré podmínky pro cestovní ruch. Jsou to: Koločep, Lopud a Šipan.

Na prvním a druhém z nich, tedy na Koločepu a Lopudu, nejsou dokonce žádné automobily. Hlavním dopravním prostředkem jsou proto čluny a lodě, v poslední době stoupl počet bicyklů. Na proslulou lopudskou pláž Šunj se chodí krásnou procházkou pěšky - je to z Lopudu jen 20 minut chůze. Ani k poutnímu kostelíku Panny Marie Šunjské (Gospa od Šunja) na kopci nad Šunjskou zátokou to není o mnoho dále, je však třeba zdolat zdejší kopec, ale návštěvník je pak odměněn krásným výhledem. Sám kostelík je hodnotná umělecká památka s cenným interiérem. Za prohlídku v obci Lopud stojí i pozůstatky řady stavebních památek.

Lopud
Městečko Lopud

Na ostrově Šipan sice auta jezdí, ale je jich tak málo, že návštěvníky nikterak neobtěžují. Zato se setkává s mnoha stavebními památkami, a to jak v obou obcích na pobřeží ostrova - Šipanské Luce a obci Sudjuradj, ale i v téměř neobydleném vnitrozemí ostrova. Jen kostelíků je na ostrově kolem třiceti! Právě pro architektonické památky z 15. a 16. století bývá Šipan nazýván "renesančním ostrovem". Před nedávnem byl pro návštěvníky otevřen rozsáhlý komplex opevněného renesančního zámku rodu Stipović-Skočibuhů ze 16. století (viz tematický článek: Na ostrově Šipanu byl obnoven renesanční opevněný zámek), o jehož prohlídku je velký zájem. Součástí zámeckého komplexu je i starý mlýn, který byl upraven v působivé pohostinské zařízení.

Sudjuradj
Sudjuradj

I ostrov Koločep přitahuje návštěvníky svými přírodními krásami, výbornými možnostmi koupání i cennými pozůstatky své bohaté historie. Svými exponáty to dosvědčuje i nově otevřená Sbírka archeologických nálezů v obci Donje Čelo. Ostrov byl osídlen od antické doby a již v raném středověku patřil k významným místům v této oblasti. O odkrytí památek z tohoto období se významně zasloužil archeologický průzkum, který na ostrově probíhal od 70. let minulého století v souvislosti s kladením vodovodního potrubí. Sbírka je umístěna v budově vedle kostela Nanebevzetí P. Marie (chorv. Uznesenje Marijino) v obci Donje Čelo. Jejím nejcennějším pokladem jsou rekonstruované fragmenty oltářní přepážky z 11. stol., která původně pocházela z kostela sv. Michala (chorv. Sveti Mihajlo). Jsou tu též vystaveny snímky sedmi předrománských kostelíků na Koločepu, které byly prozkoumány při uvedeném archeologickém průzkumu lokalit, kde se tyto kostelíky nacházejí. Kdo z návštěvníků bude mít zájem, může tato místa i navštívit.

Koločep
Koločep

Každým rokem přibývá dopravních možností na Elafitské ostrovy. Pravidelná lodní linka z dubrovnického přístavu má zastávku na všechny třech jmenovaných ostrovech. Trajekty jezdí pouze na ostrov Šipan do přístavu Sudjuradj (viz Lodní doprava). Výletními loděmi se mohou v jednom dni navštívit všechny tři ostrovy i se základní prohlídkou jejich pamětihodností.


Mohlo by vás zajímat