KORNATI - Historie

Kornatské ostrovy tvoří 147 téměř holých ostrovů, ostrůvků a útesů rozesetých v modré hladině Jadranu. Na většině jejich území a okolního moře se rozkládá národní park Kornati.

Chorvatsko... Místa... KORNATI ... Historie
  • První stopy o přítomnosti člověka na Kornatských ostrovech se datují z mladší doby kamenné (nález kamenné sekyrky na Kornatu).
  • Stejně jako na všech ostrovech této oblasti byli prvními doloženými obyvateli ilyrští Liburnové, kteří tu zanechali kamenné pevnosti - gradiny, mohyly - tumuly a další pozůstatky na řadě míst.
  • Přítomnost po nich následujících Římanů dokládají pozůstatky římských sídel a staveb, které jsou však dnes pod hladinou moře např. vily v mělkém průlivu Mala Proversa mezi ostrovy Dugi otok a Katina, salin v zátoce Šipnate nebo přístaviště na Piškeře.
  • Dobu byzantského panství charakterizuje nejvýznamnější stavba na ostrovech - byzantská pevnost z 6. století zvaná Tureta nebo též Toreta, jejíž trosky stojí nad západním pobřežím ostrova Kornat. Císař Justinián nechal tehdy nechal postavit soustavu k zabezpečení vodní cesty mezi Konstantinopolí a přístavy v západní Evropě, která byla ohrožována piráty z místních kmenů. Tureta je jedna z mála dochovaných pevností na jadranských ostrovech (další jsou na ostrovech Pag a Žirje).
  • V následujícíh neklidných dobách, kdy si upevňovali moc Benátčané, byly až do 13. století ostrovy bez stálého osídlení.
  • Pravděpodobně ze 14. století pochází kostelík P. Marie z Taracu (Gospa od Tarca) na západním pobřeží ostrova Kornat, který byl postaven ve středověku na pozůstatcích raně křesťanského kostela.
  • V 16. století získali rybáři ze Sali na ostrově Ugljanu právo na rybolov ve vodách kolem Kornatských ostrovů. Rybáři založili na ostrově Piškera malou osadu s přístavem a kostelem. Na sousedním ostrůvku Vela Panitula postavili Benátčané kaštel, který sloužil k výběru daní. S pádem Benátské republiky osada zanikla a do dnešních dnů se nic nedochovalo.
  • V 18. století přišli na Kornaty zemědělci z ostrova Murter, kde se nedostávalo zemědělské půdy kvůli velkému přílivu utečenců před Turky. Ti tu pokračovali ve žďáření dubových lesů a nízkého zeleného porostu, na kterých pak pěstovali různé plodiny a chovali ovce. Svá políčka, vinohrady a pastviny ohrazovali suchými zídkami (suhozidi) z vápencových kamenů sebraných v okolí. Díky nadměrnému žďáření časem přetrval jen chov ovcí.
  • Koncem 19. století se Murteranům podařilo koupit od zadarských šlechtických rodin pozemky na ostrovech a stali se tak téměř výhradními vlastníky zdejší půdy.
  • Dnes se tu pěstují jen olivy, které nevyžadují tolik lidské práce, výjimečně vinná réva. Ovce se sem vozí loděmi na letní pastvu.

Fotogalerie (4)

Vaše hodnocení místa

123 hodnocení
Pro přidání hodnocení k místu se musíte přihlásit.

Pomohla vám tato recenze?

Zapojte se také. Přidejte svou recenzi místa, získejte body za aktivitu a pomozte ostatním.

Napište recenzi místa

Líbí se vám tato recenze?

Sdílejte tuto stránku dál a podpořte tím nezávislé hodnocení uživatelů jako jste vy.

Facebook