Cres - Historie

Starobylé městečko a jediné větší letovisko na ostrově Cres obepínají původní městské hradby. Řada památek, úzké uličky, průchody i příjemné kavárny dávají duši historickému centru u přístavu. Bezva koupání, skvělé jídlo a klid.

Chorvatsko... Místa... Cres ... Historie

Městečko je osídleno již od pradávna (pozůstatky ilyrských - liburnských sídel hlavně na návrší sv.Bartoloměje). Za Římanů tu byla založena tzv. Republica Crepsa, po příchodu Chorvatů v 10.stol. se ostrov dostal brzy pod benátskou nadvládu, která po poměrně krátké přestávce ve 14. a 15.stol. trvala až do konce 18.stol., od r. 1813 ovládali Cres po 100 let Rakušané. Po 1.světové válce prosadili Italové přičlenění celého ostrova Cresu i Lošinje k Itálii. Od r. 1943 je ostrov po právu chorvatský.

Cres má městský statut již od 14. stol. Za Benátčanů, v pol.15.stol. se stal Cres administrativním střediskem ostrova a sídlem benátské správy pro ostrovy Cres a Lošinj. Dříve, již za Římanů, byl správním střediskem Osor, který pak hodně ztratil na významu.

Jako správní středisko ostrova byl Cres v 16. a 17. stol. Benátčany nově opevněn. Toto opevnění se zčásti dochovalo. Tvářnost městečka formovala benátská gotika a zejména renesance. Vysokými domy a hustou spletí křivolakých uliček působí Cres romanticky. Díky odlehlosti se jeho starobylý ráz dochoval jen málo narušený.

Cres
Cres, jediná dochovaná věž městského opevnění

Staré město je stěsnáno na poměrně malý prostor, obklopující malý vnitřní městský přístav Mandrać (pro čluny a loďky) v závěru zálivu, z vnější strany je sevřeno městskýmopevněním pocházející ze 16.-17.stol., z něhož se dodnes zachovalo cca 200 m hradeb s válcovou věží Creska kula a tři renesanční městské brány (BragadinaMarcela a Sv. Mikulo). Na miniaturních náměstích a v úzkých uličkách se dochovaly četné staré domy, paláce a sakrální stavby.

Nejvíce historických staveb je soustředěno kolem Mandraće, kde je mj. Městská brána (Gradska vrata) s hodinovou věží a vedle ní městská lodžie (gradska lože) - obě z 15.-16.stol., dále budova městskéhio špýcharu (fontik) z 15.stol., nyní hotel. Za špýcharem na malém náměstíčku stojí nejpěknější budova Cresu, goticko-renesanační palác šlechtické rodiny Petrisů, zvany Arsan (15.stol.), v němž je možno navštívit velmi hodnotné sbírky Creského muzea (archeologické, pletencové ornamenty, ikony a sochy aj.).

Městskou branou se od Mandraće dojde na maličké náměstí s gotickým kostelem P.Marie (Sv.Marija) z 15.stol. s oddělenou novější zvonicí. Na sousední faře je malá sbírka s několika cennými originály (mj. A.Vivariniho Sv.Šebestián se světci). Hlavní ulicí (směrem k jihu) se lze dostat k románskému kostelíku patrona Cresu, sv.Izidora (Sv.Sidar) s hodnotným mobiliářem. Ribarska ulice dovede ke zříceninám gotického paláce zdejších patriciů Rodinisů z 15.stol.

Cres
Cres, františkánský klášter

Návštěvník Cresu by si neměl nechat ujít prohlídku františkánského kláštera, stojícího pár minut východním směrem za hradbami starého města. Klášter pocházející ze 14.stol. má dvě křížové chodby a cenný interiér kostela i kláštera - sbírky gotických plastik, historického nábytku a především starých tisků (kodexy, inkunábule). Je zde uložena nejstarší chorvatská kniha vytištěná v hlaholici na chorvatském území tzv. hlaholský misál, tištěný v Senji z r. 1494 (podrobněji tematický článek: Hlaholice a hlaholské památky).


Vaše hodnocení místa

127 hodnocení
Pro přidání hodnocení k místu se musíte přihlásit.

Pomohla vám tato recenze?

Zapojte se také. Přidejte svou recenzi místa, získejte body za aktivitu a pomozte ostatním.

Napište recenzi místa

Líbí se vám tato recenze?

Sdílejte tuto stránku dál a podpořte tím nezávislé hodnocení uživatelů jako jste vy.

Facebook