Výlet do Titovy jeskyně na Visu a na vyhlídku nad městečkem Komiža

Chorvatsko... Články ... Témata ... Výlet do Titovy…
Publikováno: 23.02.2005
23.2.2005

Vis
Ostrov Vis, Titova jeskyně (Titova špilja)

Kromě přírodních krás, nádherných pláží a kulturně-historických památek má ostrov Vis pro turisty ještě jednu zajímavost, a to tzv. Titovu jeskyni (Titova špilja). Na sklonku druhé světové války se ostrov stal sídlem hlavního štábu jugoslávských národně osvobozeneckých vojsk v čele s Titem. Tito se na ostrov uchýlil, když se mu téměř zázračně podařilo uniknout z obklíčení nacisty u městečka Drvaru v severovýchodní Bosně. Hitler se tehdy rozhodl Tita zlikvidovat, zajmout nebo zabít. Nacističtí odborníci vypracovali proto na jeho osobní příkaz plán kombinovaného výsadku a pozemního útoku na tehdejší sídlo Tita a jeho hlavního štábu v Drvaru. Výsadek, který měl krycí jméno "Skok koněm" (Rösselsprung), byl proveden 25. 5. 1944, v den Titových narozenin. Zúčastnilo se jej 1 100 výsadkářů, osvědčených veteránů SS, dále dvě divize SS a další podpůrné oddíly, vše za součinnosti stovky letadel. Přes obrovskou převahu se jim však nepodařilo Tita ani zajmout, ani zabít. Uprchl v hodině dvanácté ze svého sídla, jeskyně nad říčním údolím, a vyvázl tak z krajně nebezpečné situace. Brzy nato se za pomoci spojenců přemístil do italského Bari a následně na ostrov Vis. Jeskyně na Visu byla až do konce války Titovým skromným obydlím, další blízká jeskyně pak sídlem hlavního štábu.

Vis
Titova jeskyně

Titova jeskyně je nyní přístupná jako zajímavý historický objekt. Leží jihovýchodně od Komiži, na úbočí nejvyšší hory ostrova - Humu (587 m). Lze se k ní dostat z tzv. jižní silnice vedoucí z Visu do Komiži. V Podšpilje je třeba odbočit k severu a před osadou Žena Glava k západu. Silnice stoupá serpentinami do hor a je kupodivu pěkná a široká, což se lze odůvodnit vojenskou radarovou základnou na vrcholu Humu. Orientační značení k jeskyni chybí, a tak nezbývá než dávat pozor, až se v jedné levotočivé zatáčce silnice poněkud rozšíří na malé parkoviště a v ohybu je vidět schodiště vzhůru. Odtud je to k jeskyni pěšky po schodech cca 10 minut. Odbočka vlevo vede k jeskyni, kde sídlil generální štáb.

Komiža
Městečko Komiža z vyhlídky

Ale Titova jeskyně nemusí být jediným cílem výletu. Po silnici lze pokračovat stále dál do kopce. Nejvyšší vrch ostrova sice není díky již zmíněné vojenské základně přístupný, ale o málo nižší vyhlídka od kostelíka svatého Ducha (Sveti Duh) určitě potěší (563 m). Kostelík, který je na dohled základně, je překvapivě dobře udržovaný i uvnitř. Z vyhlídky se otevírá krásný výhled na Komižu. Leží hluboko dole v závěru Komižské zátoky, obklopená za tří stran kopci. I pohled na druhou stranu, k západu přes úrodné polje ve vnitrozemí ostrova až k zátokám jižního pobřeží a ostrůvkům Ravnik a Budikovac je velmi pěkný.

Vis
Pohled z vyhlídky k jihovýchodu

Při návratu vnitrozemskými obcemi se vyplatí zastavit u některého z místních vinařů. Nabídky na "domaće vino" se nedají přehlédnout. Vinaři si tu hosta považují a pozvou ho dál ke stolu ve stínu vinnou révou. Dají mu ochutnat a prodají víno, které pijí i oni sami, neboť nerozlišují víno "pro sebe" a "na prodej". A pokud návštěvník projeví zájem, rádi se rozpovídají o své práci, loňské úrodě i vyhlídkách na tu letošní. Poučné posezení na dvorku s pobíhajícím domácím zvířectvem může být příjemným zakončením výletu.

Vis
Kostelík sv. Ducha (Sveti Duh)

Mohlo by vás zajímat