Splitská historická pevnost Gripe, její minulost a současnost

Barokní pevnost Gripe zná asi málo návštěvníků Splitu – leží mimo vlastní antický střed města Diokleciánova paláce, asi 400 metrů vzdušnou čarou východním směrem od centra Splitu. Byla to pevnost, která zachránila Split a jeho obyvatele před zničením Turk

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Splitská historická…
Publikováno: 06.12.2016

Barokní pevnost Gripe (Tvrdjava Gripe) zná asi málo návštěvníků Splitu – leží mimo vlastní antický střed města Diokleciánova paláce, asi 400 metrů vzdušnou čarou východním směrem od centra Splitu. Byla to pevnost, která v těžkých letech benátsko-turecké války o Krétu zachránila Split a jeho obyvatele před zničením Turky. Vzdálený válečný konflikt ve východním Středomoří (na půdě ostrova Kréta a v okolním moři) v letech 1645 – 1669 nebyl zase tak daleko od dalmatských břehů, aby se nemohl rozšířit na Jadran. Turci zahájili boje v jaderském přímoří, v přilehlém vnitrozemí i na dalmatských ostrovech a zanechávali za sebou zkázu. Vládkyní Dalmácie byla tehdy Benátská republika, která zaměstnána těžkými boji na Krétě, příliš nedbala o vybudování dostatečného opevnění dalmatských měst.

Split
Split

V raném středověku byly Splitu dostatečnou ochranou hradby Diokleciánova paláce – vždyť Split se původně rozvíjel jen v jeho rámci. Bezprostřední nebezpečí se projevilo právě s tureckým zkázonosným tažením. A nejvíc byl Split ohrožen právě ve zmíněné válce o Krétu koncem první poloviny 17. století. Zůstal úplně nechráněný před tureckými vojsky. Přitom si splitští představitelé byli vědomi tureckého nebezpečí, vždyť děla, která se stala hlavní a účinnou tureckou zbraní, mohla svou palbou zničit město, aniž by se Turci přiblížili až k samému jeho srdci. Teprve ve chvílích bezprostředního nebezpečí pro Split rozhodl senát Benátské republiky o urychleném vybudování pevnosti v úplné blízkosti města. Ale to již bylo jasné, že Turci budou muset vyklidit v brzké době svůj hlavní opěrný bod v Dalmácii, pevnost Klis, odkud se Turci nakonec po těžkých bojích opravdu stáhli v roce 1648 a začali se postupně přibližovat ke Splitu, který chtěli dobýt a opevnit se v něm.

V roce 1657 začali benátští inženýři velmi urychleně připravovat stavbu pevnosti východně od Splitu. Budovala se na vyvýšenině Gripe a její jméno dostala i budovaná pevnost. Lokalita, na níž se pevnost stavěla byla velmi výhodná. Se svými 45 metry výšky na mořem poskytovala výborný přehled o Splitu a jeho širokém okolí a byl z ní i výborný výhled na okolní moře. Pevnost tvořil systém bastionů spojených pevnými hradebními zdmi. Bastiony byly vybudovány z hlíny a kamene. Vstupní brána do pevnosti byla mohutná a poměrně zdobná – byla poničena až v průběhu druhé světové války Italy, kteří tehdy Split a okolí ovládali. Přístup do pevnosti byl po dřevěném mostě. Disponovala dvaceti těžkými děly. I když se stavělo rychlým tempem, podařilo se Turkům ji ještě nedostavěnou dobýt, a to v místě posledního nedokončeného bastionu. Spliťané a jejich spojenci z Trogiru, Hvaru a Brače ji sice získali zpět, ale pak následovaly další těžké boje o ni, kdy se obránci střídali s Turky v jejím ovládnutí. Boj skončil až v červnu 1657, kdy do bojů zasáhla benátská námořní flotila a Turci odtáhli.

V polovině 19. století, za rakouské vlády, byla pevnost přestavěna na kasárny. V polovině minulého století se plánovala obnova této památky tak, aby se jí mohlo využívat k jiným účelům, ale ta se neuskutečnila. Dnes v pevnosti sídlí Chorvatské námořní muzeum, Státní archiv a Umělecká akademie. V létě se tu občas pořádají festivaly a koncerty.

Pevnost však je ve velmi zanedbaném stavu, a to přesto, že byla prohlášena chráněnou kulturní památkou. Mnohé ze zdejších stromů jsou suché a jinde hrozí pád stromů. Invazivní vegetace (především rychle rostoucí pajasan žláznatý) vrůstá do zdiva, které se pomalu rozpadá. Zdivo je na mnoha místech poškozeno a dále se drolí. V zarostlé pevnosti se zabydleli bezdomovci a narkomani. V tomto stavu, v jakém se nachází, není bez razantního zásahu naděje na její další účelné využití.

Bohužel, ani jedna ze tří institucí, které v ní sídlí, nemá zákonnou povinnost zajistit soustavnou čistotu a údržbu pevnosti. Přestože je pevnost pod správou města Splitu již od roku 1995, dosud nerozhodlo, koho péčí o pevnost pověří.

Občanská iniciativa "Čistá a uklizená pevnost Gripe" (Čista i uredjena tvrdjava Gripe) vyhlásila letos na podzim akci na úklid a vyčištění pevnosti Gripe. Na padesát dobrovolníků sekalo trávu, sbíralo odpadky, likvidovalo popadané stromy a čistilo hradby od vegetace.

Iniciátor občanské iniciativy Dr. Joško Kalilić zdůrazňuje veliký potenciál pevnosti Gripe. Je to především nádherný výhled, který se z jejích hradeb otevírá na celé město, přístav i moře. Pevnost by se mohla stát oblíbeným cílem vycházek a místem pro odpočinek obyvatel Splitu i turistů. Ve stavu, v jakém se nyní nachází, je pro jakékoli využití nepoužitelná a dokonce i nebezpečná. Dokonce chybí i jakékoli informace u vchodu do pevnosti a jejím významu pro historii města Splitu. Přitom to byla pevnost, která zachránila Split.

Fotogalerie: Infozona.hr


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat