Vodní mlýny u Skradinských vodopádů

Chorvatsko... Články ... Témata ... Vodní mlýny u…
Publikováno: 06.10.2009
Krka
Mlýny na řece Krce
Krka
Vodní proud mezi mlýny

Při výletu do národního parku Krka stojí za prohlídku vodní mlýny s malou národopisnou sbírkou, které leží přímo u Skradinských vodopádů (Skradinski buk). Vstupné je zahrnuto v ceně vstupenky k vodopádům (vstupné do národního parku).

Krka
Starobylá stavení
Krka
Malebný kout

Tato expozice byla otevřena před několika lety a úpravy dalších částí stále pokračují. Jedná se o komplex několika starých hospodářských stavení, mezi nimiž protéká voda, která je tu maximálně využívána a s jejím tokem se manipuluje k dosažení co největšího užitku. Dnešní podoba mlýnů a dalších objektů je z 19.stol., byly však postaveny na pozůstatcích mnohem starších. Ze stejné doby je jejich zařízení, které je plně funkční.

Krka
Mlýnský kámen
Krka
Mlýnice

Nejdůležitější částí jsou staré vodní mlýny (chorv. vodenice), v nichž obilí melou mlýnské kameny (žernovy) poháněné vodou.

Krka
Valchovna
Jako suvenýr je možné zakoupit pytlíček mouky právě zde umleté. Velmi zajímavá je starobylá přírodní pračka na praní prádla a lněných tkanin, což je jakási kamenná nádrž, do které zespodu stále proudí voda a víří prádlo jako v pračce. Voda z vířivky přetéká ven přes okraje. Jsou tu i jednoduchá vodní zařízení ke změkčování hrubé vlněné tkaniny tzv. valchovny (chorv. stupe). V kamenných nádržích pohání voda dvě velká dřevěná klepadla, která tlučou do vložené hrubé vlněné látky, kterou tak změkčují.

Součástí je i malá národopisná sbírka se zajímavými exponáty (kamenné nádoby, staré látky, tkalcovský stav a další).

Mlýny na Krce měly v minulosti velký ekonomický význam pro hospodářský rozvoj nedalekého města Šibenik a jeho okolí. První zmínky jsou již ze 13.stol. Během 14. a 15. stol. jejich význam rostl, vždyť obilí ve zdejších mlýnech mlela všechna města od Istrie až po Dubrovník. Mlýny prosperovaly i za tureckých válek. V 16.stol. Turci obsadili Skradin a vybudovali mlýny na svém území, na pravém břehu řeky. Tyto mlýny pak vlastnili turečtí podnikatelé. Mlýny na levém břehu řeky byly ve vlastnictví Benátek.

Krka
Přírodní pračka
Krka
Kamenná nádoba

Mlýny byly po osvobození od Turků významným zdrojem příjmů města Šibenik, kterému patřily, a zůstaly jím až do zavedení páry a později elektrické energie. Zdejší první moderní vodní elektrárna byla dílem Nikoly Tesly (viz tematický článek: Nikola Tesla, geniální vynálezce a objevitel), velkého vynálezce pocházejícího z obce Smiljan v sousední Lice. Byla spuštěna dne 28. srpna 1895, tedy dva dny poté, co byla uvedena do provozu první vodní elektrárna na světě, a to na Niagarských vodopádech, která byla rovněž postavena podle Teslova patentu. Vyrobená elektrická energie sloužila k veřejnému osvětelení města Šibeniku. Elektrárna u Skradinských vodopádů byla v provozu pouhých dvacet let, do První světové války. Na místě, kde původně stála, je vystaven zbytek obrovské turbíny a v rozvalinách objektu nyní probíhají konzervační práce. V roce 1907 byla nedaleko postavena nová modernější elektrárna Krka, která funguje dodnes.

Krka
Za vysokého stavu vody
Krka
Turbína z vodní elektrárny

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat