Dobrinj - vesnice čilého lidového umění

Chorvatsko... Články ... Témata ... Dobrinj - vesnice…
Publikováno: 03.02.2010
aktualizace 3.2.2010

Zajímáte se o etnografii? O nefalšované lidové umění - o starou vesnickou architekturu, o lidovou píseň a tanec a o hru na starý zvláštní lidový nástroj - sopilu či sopelu? Generace místních obyvatel si zdejší lidové tradice předávaly po staletí a pečují o ně dodnes.

S tím vším se můžete setkat v malé vesnici Dobrinj, ležící téměř v srdci ostrova Krku, v jeho vnitrozemí, 20 km severovýchodně od města Krku, správního střediska ostrova. Je rozložena uprostřed zeleně zdejších lesů na kopci vysokém 200 metrů. Její poměrně bezpečná poloha ve vnitrozemí ji sice před staletími chránila před nájezdníky, ale její obyvatelé nic neponechali náhodě. Nevybudovali sice hradby, ale pás několikapatrových domů, nesoucích pečeť zdejšího tradičního stavitelství, postavili tak, že dokonale plnily funkci hradeb.

Dobrinj
Dobrinj

Uprostřed obce v těsné blízkosti kostela sv. Trojice (Sveto Trojstvo) stojí na místě někdejšího hřbitova rozhledna zvaná Zemljina, z níž je krásný výhled na celý Kvarnerský záliv.

V nedaleké faře mají hodnotnou sbírku sakrálního umění; znalci sem jezdí si prohlédnout zejména pozlacený relikviář sv. Voršily.

První setkání s místním lidovým uměním bude v Etnografickém muzeu Dobrinjska (blízko fary), které se může pochlubit více než 1 200 expomáty.

A chcete-li vidět zdejší lidové kroje "in natura", vypravte se sem o svátcích nebo poutích, kdy tu bývá jakási přehlídka krojů tohoto kraje. Upoutávají pozornost především svou harmonickou kombinací černé, červené a bílé barvy. Ale především tu můžete slyšet hru na prastarý dřevěný dechový nástroj - sopilu či sopelu, jakousi lidovou obdobu hoboje. Má zvláštní pronikavý, nezaměnitelný zvuk a hrají na něj obvykle dva hudebníci - jeden na velkou sopilu a druhý na malou. Spolu s dudami to byl nejběžnější hudební nástroj v této oblasti. A pokud by byl váš zájem o tento pozoruhodný nástroj hlubší, můžete se přihlásit i do zdejší školy hry na sopilu.

Ale není to jediná zvláštní škola v Dobrinji. Dalším oborem je studium hlaholice a hlaholského písemnictví. Dobrinj byla totiž ve středověku významným střediskem hlaholice. Obě školy jsou otevřeny všem zájemcům.

Svůj výlet můžete doplnit vycházkou k několika starým kostelíkům v okolí (Sveti Vid, Sveti Ivan u Sužanu aj.) nebo návštěvou bahenních koupelí v nedaleké zátoce Soline.


Mohlo by vás zajímat