Rarita ostrova Brače: borovice na střeše kamenného kostelíka

"Bračská bonsaj" se lokálně říká místní raritě, která je mimochodem druhým nejčastěji fotografovaným objektem na ostrově Brači, hned po pláži "Zlatý mys".

Chorvatsko... Články ... Témata ... Rarita ostrova…
Publikováno: 09.08.2016

"Bračská bonsaj" se lokálně říká místní raritě, která je mimochodem druhým nejčastěji fotografovaným objektem na ostrově Brači, hned po pláži "Zlatý mys" (Zlatni rat). Je to malá borovička (měří jen 170 cm), která roste na střeše kostelíka světců Petra a Pavla (crkva Sv. Petra i Pavla) z roku 1413 ve vnitrozemské ostrovní obci Nerežišća.

Brač
Brač, "bračská bonsaj"

Neví se, jak je stará a kde se na tomto tak neobvyklém místě vzala, ale hlavně jak se na tomto pro ni tak nevýhodném místě mohla ujmout a udržet. Podle názoru odborníků se její stáří odhaduje na 150 až 200 let. Semeno borovice černé (Pinus nigra) sem zřejmě zaletělo z okolních lesů tohoto druhu borovice, které pokrývají vyšší partie ostrova. Těmito lesy je ostrov Brač proslulý. Musela to být souhra příznivých okolností, že se semeno ujalo navzdory letním suchům a vedrům, která jsou tu běžná, a začala růst. Živila se z toho mála, co jí poskytovala malá vrstva hlíny smíšená s vápnem používaná jako pojivo kamenných desek střechy.

Brač
Brač, borovička na střeše kostelíka
sv. Petra a Pavla

Mělo se za to, že kořeny borovičky sahají až na zem, z níž pak čerpají vláhu a živiny. Ale provedená expertiza zjistila, že ze střechy apsidy žádné kořeny k zemi nevedou. Zůstává tedy stále tajemstvím, kde bere houževnatá borovička prostředky ke svému životu.

Před patnácti lety, když se 600 let starý kostelík opravoval, zůstala apsida s borovicí nedotčena jakýmikoli zásahy, aby nedošlo k narušení jejích kořenů.

Borovice, které místní říkají prostě "borić", je lokální pýchou. Jako vzácný příklad stromu byla v roce 1969 prohlášena přírodní památkou (spomenik prirode).

Brač
Brač, dolní náměstí v obci Nerežišća
s kostelíkem sv. Petra a Pavla

Dnes nevelká obec Nerežišća (má jen 700 obyvatel) stojí v každém případě za kratší prohlídku. Její začátky sahají až do 10. století, kdy ji tu založil benátský kníže, a dochované pozůstatky její staré zástavby svědčí o někdejší výstavnosti. Podle starých kronik tu mělo své paláce na třicet šlechtických rodin, dochovalo se však jen velmi málo. Z minulosti však zůstalo jedenáct kostelů a kostelíků. I na jednom z nich se před léty objevila maličká borovička, ale ta zřejmě neměla dostatečnou životnost a nepřežila. Více informací najdete v článku: Pozoruhodná obec Nerežišća na ostrově Brači.


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat