Středověká slavnost "Rabska fjera" se bude konat, ale letos mnohem skromněji

Stejně jako obvykle se slavnost bude konat od 25. do 27.července, tedy na svátek sv. Jakuba, sv. Anny a patrona města sv. Kryštofa, ale letos ve zmenšené podobě.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Středověká slavnost…
Publikováno: 21.07.2020

"Rabska fjera" ve městě Rábu na stejnojmenném ostrově patří k nejatraktivnějším a nejpopulárnějším slavnostem na jadranském pobřeží a ostrovech. Prezentuje velmi barvitým a citlivým způsobem středověkou minulost, kdy bohaté město Ráb vzkvétalo. Návštěvníkům přináší opravdu velkolepou podívanou plnou působivých historických kostýmů a ukázek života ve středověku. Slavnost má velmi starou tradici - první se konala již v roce 1364, a to na počest uherského krále Ludvíka Velikého, který Ráb osvobodil od Benátčanů. Je zároveň poctou patronu města, svatému Kryštofu. Podle tradice díky zázračné pomoci tohoto světce odolal Ráb před tisíci léty jako jediný v kvarnerské oblasti normanskému obležení.

Ráb

Tradice Rábské slavnosti byla obnovena v roce 2001 a od té doby žije slavností doslova celé město, které se mění v jedno velké jeviště, kde se odehrávají střelecké turnaje a souboje, představení pouličních umělců a kejklířů, ukázky starých řemesel, hudební a taneční představení, ochutnávky tradičních pokrmů a dobrot atd. Slavnosti se účastní i zástupci spřátelených měst, především z republiky San Marino a z německého Königsbrunnu, dále spolky historického zaměření, hudební či taneční skupiny a národopisné soubory z Chorvatska i zahraničí.

Stejně jako obvykle se rábský středověký festival bude konat od 25. do 27. července, tedy na svátek sv. Jakuba, sv. Anny a patrona města sv. Kryštofa, ale letos v mnohem skromnější podobě. V sobotu 25. července proběhne na Náměstí sv. Kryštofa (Trg sv. Kristofora) slavnostní zahájení a vztyčení rábské vlajky. Poté se městem vydá symbolický průvod představitelů jednotlivých historických spolků v dobových kostýmech a stejně tak tomu bude i následující dva dny. V pondělí večer 27. července na náměstí Municipium v pořadí devatenáctá "Rabska fjera" slavnostně skončí.

Město Ráb dodržuje své tradice, ale současně se prezentuje jako bezpečná destinace zodpovědných lidí, kteří chrání zdraví svých obyvatel a hostů.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: ostrov Rab


Zdroj informací:

  • Turistické sdružení města Rábu (Turistička zajednica grada Raba): www.rab-visit.com

Mohlo by vás zajímat