Jadrolinija oslavila 70 let své existence

Jadrolinija se podílí 87 procenty na celkové veřejné lodní přepravě cestujících a 90 procenty na celkové přepravě vozidel.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Jadrolinija…
Publikováno: 19.12.2017

Jadrolinija, největší chorvatská společnost v osobní lodní přepravě, oslavila 70 let od svého založení velmi příhodně – na trajektu "Marko Polo", který byl zakotven v rijeckém přístavu. V garážovém prostoru trajektu, kde může zaparkovat až 270 vozidel, se sešlo na slavnostním večeru vedení Jadrolinije, současní i bývalí zaměstnanci, ministři, představitelé samosprávy a další hosté.

Petar Hektorović
Trajekt Petar Hektorović

Řečníci svých příspěvcích zdůraznili význam Jadrolinije pro rozvoj hospodářství a cestovního ruchu i pro každodenní život obyvatel ostrovů. Ředitel společnosti uvedl: "Lodě Jadrolinije jsou naše mořská magistrála, rychlostní silnice a dálnice, kterou turisté přijíždějí poznat Chorvatsko a její přírodní a kulturní bohatství. Naše poslání je stejné jako před sedmdesáti roky, tedy spojení chorvatského pobřeží s našimi krásnými ostrovy." Také zdůraznil nezaměnitelnou roli Jadrolinije v životě obyvatel chorvatských ostrovů a přímořských měst. Ministr dopravy připomněl, že se Jadrolinija podílí 87 procenty na celkové veřejné lodní přepravě cestujících a 90 procenty na celkové přepravě vozidel. Ještě dodal: "Chorvatsko musí být pyšné, že Jadrolinija patří k deseti největším světovým přepravcům v osobní linkové dopravě na světě".

Jadrolinja provozuje 34 koncesovaných linek v Chorvatsku a čtyři linky v mezinárodní přepravě. V letní sezóně její plavidla uskuteční až 600 plaveb, na některých linkách i 24 hodin denně. Za prvních jedenáct měsíců letošního roku přepravila 11,8 milionů cestujících a 2,9 milionů vozidel.

"Modrá flotila" zahrnuje 50 lodí o celkové kapacitě 27 495 cestujících a 3 824 vozidel, z toho 34 trajektů na lokálních linkách, tři trajekty s kabinami k přenocování na mezinárodních linkách, devět rychlých plavidel – katamaránů a čtyři klasické lodě pro přepravu cestujících.

Společnost nyní zaměstnává 1 700 zaměstnanců, z toho 75 procent námořníků.

Marjan
Trajekt Marjan v Supetaru

Předchůdkyní Jadrolinije byla společnost Jadranska plovidba, která vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska spojením menších lodních společností a sdružení loďařů, jejichž počátek sahá až do roku 1872. Se svými sedmdesáti plavidly obstarávala přepravu cestujících i zboží na linkách do Itálie, Albánie, Řecka a Levantu (Východního Středomoří). Jadrolinija (Jadranska linijska plovidba) byla založena 20. ledna 194. Svoji činnost zahájila s flotilou 41 zastaralých a ve válce poškozených lodí a třicítkou malých plavidel. Až začátkem padesátých let, kdy jadranské loděnice začaly vyrábět nová plavidla, mohla začít uskutečňovat první modernizaci. Koncem padesátých let pak disponovala 65 klasickými loděmi různých velikostí, s nimiž provozovala celou síť linek mezi pobřežím a ostrovy i mezi ostrovy navzájem. V roce 1962 převzala první trajektovou linku Crikvenica – Šilo, kterou v roce 1958 založila společnost Kvarnerska plovidba Rijeka Ta sice neměla licenci k provozování přepravy, ale měla původně vojenské plavidlo přizpůsobené pro převoz vozidel – první trajekt s názvem "Bodulka". Více informací najdete v článku: Rozvoj trajektové přepravy na chorvatské ostrovy.

Začátkem příštího roku Jadrolinija představí nový plán obnovy své flotily. Zatímco se v minulých letech soustředila na pořízení nových moderních trajektů (např. "Biokovo", "Jadran", "Kornati", "Brač", "Krk" a "Mljet"), nyní své investice bude směřovat na zajištění nových rychlých katamaránů a lodí pro vzdálenější ostrovy, které jsou nejpotřebnější. Také bylo rozhodnuto o oživení rychlé pobřežní linky.


Zdroj informací:


Související články

Lodní doprava - základní informace
Kolik cestujících a vozidel převezly chorvatské lodní linky v roce 2016?
Jadrolinija pokřtila dva nové trajekty
Rozvoj trajektové přepravy na chorvatské ostrovy

Mohlo by vás zajímat