Dokončena rekonstrukce dvou historických mostů v Dubrovníku

Pilský a Pločský most byly obnoveny v souladu s původním vzhledem, a to jak pokud jde o výběr použitého materiálu, tak i pokud jde o jeho opracování a použití.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Dokončena…
Publikováno: 06.11.2017

Společnost přátel dubrovnických památek (Društvo prijatelja dubrovačke starine) se před lety rozhodla provést obnovu mostů u obou hlavních vstupů do historické části města Dubrovníku, u Pilské (Vrata od Pila) a Pločské brány (Vrata od Ploča). Bylo totiž patrné, že je již nezbytné provést statické zajištění a celkovou rekonstrukci ohrožených mostů, dále odstranění nevhodného povrchu a estetickou úpravu mostů i jejich okolí.

Dubrovník
Dubrovník

Práce probíhaly postupně od roku 2002. První přišel na řadu most u Pločské brány, která se nachází na východní straně města u předměstí Ploče. Je dvojitá - má tedy dvě brány. Vnější kamenný most s dvěma oblouky přes příkop postavil v roce 1450 Simon della Cava a menší vnitřní most s jedním obloukem vznikl o rok později.

Rekonstrukce mostu u Pločské brány začala v roce 2007 odstraněním asfaltového povrchu a položením kamenné dlažby. V druhé etapě následovaly archeologické a stavební práce v hradebním příkopu pod mostem. V této fázi se projekt musel měnit kvůli potrubí tlakové kanalizace, což způsobilo prodloužení celé rekonstrukce Bylo odstraněno množství zeminy, takže se pod mostem dá nyní projít a park v hradebním příkopu se stromy dubrovnických hořkých pomerančovníků tak získal úplně nový vzhled. Rovněž byly posíleny základy mostu, aby se zvýšila jeho nosnost a stabilita. Základním požadavkem bylo obnovit most v souladu s jeho původním vzhledem, a to jak pokud jde o výběr použitého materiálu, tak i pokud jde o jeho opracování a použití. Rekonstrukce skončila před pár týdny instalací nového osvětlení. Celkem bylo vynaloženo deset milionů kun. Odborníci mohli po ukončení sanace konstatovat, že byly zachovány veškeré konstrukční prvky této vzácné historické stavby, její původní vzhled.

Pilská brána byla hlavním vstupem do města v celé historii Dubrovnické republiky. Brána se nachází ve stejnojmenné dubrovnické západní městské části. Tvoří ji dvě brány, vnitřní a vnější. K bráně vede přes hradební příkop renesanční kamenný most se třemi oblouky a kamennými lavicemi podél zábradlí. Těsně před branou na něj navazuje dřevěný padací most, který se kdysi na noc zavíral. Na stavbě se podílelo několik stavitelů a kameníků. Mezi nimi vynikal v první fázi Jan ze Sieny, tvůrce první části kamenného mostu v roce 1397. Druhou fázi, tedy dokončení mostu dovedl do zdárného konce ve druhé polovině 15. století proslulý dubrovnický mistr Paskoje Miličević, který obohatil Dubrovník i o četné další stavby (mimo jiné paláce Sponza na Stradunu). Miličević byl v 15. století oficiálním inženýrem Dubrovnické republiky.

Pilská brána měla jako hlavní vstup do města velký strategický význam. Proto ji ještě posilovala středověká pevnost Lovrijenac, jediná pevnost v dubrovnickém fortifikačním systému, která není bezprostředně součástí hradeb, nýbrž se tyčí v jejich těsné blízkosti na skále nad mořem. Vnitřní brána je pak vestavěna do městských hradeb. Byla postavena na místě starší městské brány, pravděpodobně ze 13. století. Ve 20. století byla na ni umístěna socha patrona Dubrovnické republiky sv. Blažeje (Sveti Vlaho), dílo významného jugoslávského sochaře minulého století Ivana Meštroviće.


Zdroj informací:


Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat