V Omiši se rozhoří "Pirátská bitva"

Vždy 18. srpna se v Omiši pořádá rekonstrukce bitvy mezi piráty a Benátčany, která připomíná slavnou pirátskou minulost tohoto středodalmatského městečka.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... V Omiši se rozhoří …
Publikováno: 16.08.2016

Rušné, velmi oblíbené a navštěvované letovisko Omiš ve Střední Dalmácii dnes už ničím nepřipomíná kdysi obávané a nechvalně proslulé pirátské hnízdo, jakým před staletími býval. Místní turistické sdružení spolu se spolkem Omiški gusari (Omišští piráti) chce však alespoň jednou v roce evokovat atmosféru Omiše, kdy byl hlavní základnou pirátů, kteří ovládali Jadran široko daleko.

Omiš
Omiš

Omiš, středověké Almissium a benátská Almissa, měl vždy všechny předpoklady být pro každého dobyvatele těžkým oříškem. Samy přírodní podmínky byly překážkou pro každého případného oblehatele. Na vrcholku strmých skal ovládala okolí omišská pevnost – Starigrad, též Fortica, přístup do kaňonu Cetiny hlídala pevnost Viseć. Ale protože ani to nestačilo, bylo podhradí obehnáno hradbami a na skalách na severozápadní straně postavena pevnost Mirabella, zvaná též Peovica, představující dodnes romantickou kulisu města.

Od 12. století vládl zdejší oblastí šlechtický rod Kačiců, pod jejichž vedením zdejší schopní a odvážní mořeplavci si postupně získávali vedle Saracénů na Středozemním moři pověst nejnebezpečnějších a nejodvážnějších pirátů. Podnikali loupeživé výpravy na středodalmatské ostrovy, kde plenili zdejší kostely kláštery a městečka. Tak například vykradli a zapálili augustiniánský klášter v Sućuraji na ostrově Hvaru a celé vesnice na ostrově Šolta, benediktinský klášter v osadě Povlja, kostel ve Splitské a radnici v osadě Nerežišća na Brači. Omišští piráti benátské obchodní lodě, papežovy galéry, lodě Dubrovníka, Kotoru, Splitu, křižácká plavidla, která převážela křižáky první a druhé křižácké výpravy do Svaté země a naopak vezla zpět do Evropy křižácké lodě naplněné bohatou kořistí z dobyvatelských úspěchů ve Svaté zemi a v Levantu, jakož i obrovské bohatství z dobytého a vypleněného Cařihradu. První válku proti proti pirátům vedl v roce 1221 papež Honorius III., ale neúspěšně - vítězství slavili Omišané. Druhé protipirátské tažení v letech 1286 až 1287, do jehož čela se postavili Benátčané, bylo pro piráty neúspěšné a osudné a znamenalo i konec vlády Kačićů, ochránců pirátů, nikoli však úplný zánik omišského pirátství. Ale někdejších úspěchů a slávy piráti z Omiše už nikdy nedosáhli. Za nových pánů, Šubićů, se jim dostávalo podpory jen výjimečně.

Již deset let, vždy 18. srpna se v Omiši pořádá rekonstrukce bitvy mezi piráty a Benátčany, které se účastní více než sto ozbrojených členů místního spolku Omišských pirátů a hostů ze spřátelených historických skupin, např. "Kumpanija" z Blata na Korčule, "Trombunjeri" z Dubrovníku a "Kliški uskoci" z Klisu. Zájem je rok od roku větší, protože se jedná o skutečně mimořádnou podívanou. Přístav a celé nábřeží je večer doslova obleženo tisíci návštěvníky, kteří sledují statečné omišské piráty, jak brání město před nájezdem Benátčanů.

Akce začne ve čtvrtek 18. srpna v 19.30 hod. slavnostním průvodem. Vlastní bitva propukne ve 20.30 hod. Večer bude pokračovat slavnostním koncertem Alena Nižetiće ve 22.30 hod.

Video YouTube: Pirate battle Omiš 2011


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat