Ambiciózní projekt výstavby lanovky na Vidovu goru na ostrově Brač

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Ambiciózní projekt…
Publikováno: 06.10.2015
Brač
Brač, Vidova gora z Hvaru

Myšlenka vybudovat lanovku z Bolu na nejvyšší horu ostrova Brač, Vidovu goru (Vítova hora), která je současně se svými 778 metry nejvyšším bodem jadranských ostrovů, je stará již přes dvacet let, ale ještě nikdy nebyla její realizace tak blízko. Obec Bol si nechala vypracovat studii proveditelnosti, tedy dokument ověřující realizovatelnost projektu, a záměr postavit lanovku zařadila do své Strategie rozvoje obce Bol do roku 2020.

Přitom jde o projekt pro celý Brač mimořádně důležitý, a to nejen po turistické stránce, ale i ekonomické. Pro návštěvníky jedné z nejpopulárnějších destinací na Brači by lanovka představovala snadnou a rychlou možnost dosažení nádherného vyhlídkového bodu, odkud se otevírá nádherný panoramatický výhled po ostrově Brači, na moře a sousední ostrov Hvar. Ne všichni turisté jsou tak zdatní, aby zvládli náročný několikahodinový výstup. Na Vidovu goru sice vede silnice ze severu, ale z Bolu se na ni autem dostat, znamená ujet vnitrozemím ostrova 30 kilometrů, přestože je je vzdušnou čarou vzdálena 3 kilometry.

Brač
Brač, výhled z Vidovy gory

Lanovka by umožnila i turistický rozvoj Vidovy gory a vnitrozemí ostrova s jeho četnými významnými přírodními i kulturně historickými památkami. V oblasti horní stanice lanovky bude třeba nabídnout turistům různé sportovně rekreační a výletní aktivity, včetně cyklistických a pěších stezek. Předpokládá se i příliv turistů ze sousedního ostrova Hvar, především z Jelsy.

Lanovka by vedla od jedné z nejkrásnějších jadranských pláží, Zlatého mysu (Zlatni rat) na nejvyšší vrchol Vidovy gory. Její trasa by byla dlouhá 2 900 metrů. Délka jízdy by byla 5,3 minuty. Dvě kabiny, z nichž jedna by vozila cestující nahoru a druhá dolů, by v jednou směru převezly 55 cestujících. Podle stávajících předpokladů by se počet cestujících pohyboval mezi 180 až 250 tisíci cestujícími ročně. Lanovka by byla v provozu po jedenáct měsíců (jeden měsíc by byl vyhrazen na údržbu).

Brač
Brač, pláž Zlatni rat

Podle studie má lanovka stát přes 80 milionů kun. Pokud bude zařazen mezi projekty celostátního zájmu, mohl by se ucházet o dotace z fondů Evropské unie. O potenciálních investorech nejsou žádné dostupné informace.

V prostředí hornatého jadranského pobřeží a ostrovů patří lanovky k lákavým projektům rozšíření turistické nabídky, ale limitujícím faktorem jejich realizace je vysoká cena. Z několika zamýšlených projektů se zatím uskutečnil jen jeden a i tomu to trvalo sedm let - lanovka z Dubrovníku na kopec Srdj. Z čekajících či spících projektů je to například lanovka z Makarské na Vošac v pohoří Biokovo, z Omiše na pevnost Fortica, z Opatije na pohoří Učku nebo z osady Rovanjska na jižní Velebit.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat