V Diokleciánově paláci ve Splitu lze spatřit samotného císaře a výměnu jeho stráže

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... V Diokleciánově…
Publikováno: 26.05.2015
Split
Split, peristyl

Turistické sdružení města Splitu ve spolupráci s Chorvatským národním divadlem ve Splitu letos opět organizuje velmi oblíbený a úspěšný projekt, který oživuje římskou tradici tohoto města. Vždy přesně v poledne se na peristylu, tedy centrálním vnitřním nádvoří Diokleciánova paláce obklopeném sloupovým ochozem s korintskými sloupy, koná "Slavnostní výměna stráže" (Svečana smjena straže na Peristilu). Kromě dvaceti legionářů - členů prétoriánské gardy, oblečených do replik kostýmů ze 4. století, se jí účastní i sám císař Dioklecián se svoji ženou Priskou a šesti vojáky. Císař vždy pozdraví lid, pronese krátkou řeč a pozve hosty k návštěvě svého paláce.

Výměna stráží se koná každý den od 15. května do 27. září. Stráž však drží službu od 8 do 20 hod.

Pro turisty je atraktivní jak slavnostní ceremoniál, který má již devítiletou tradici, tak možnost se s jeho aktéry - mladými muži v antických uniformách vyfotografovat.

Diokleciánův palác je nejvýznamnější a nejlépe dochovaná antická stavba v Chorvatsku. Na přelomu 3. a 4. století si jej dal postavit římský císař Dioklecián jako své přepychové sídlo po abdikaci. V roce 1979 byl zapsán na listinu kulturního dědictví organizace UNESCO.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat