Významný archeologický objev na ostrově Korčula

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Významný…
Publikováno: 29.10.2014
Blato
Blato

Na svazích kopce Kopila, který leží severozápadně od městečka Blato v západní polovině ostrova Korčula, se na podzim roku 2012 podařilo chorvatským archeologům najít velkou megalitickou stavbu, po níž pátrali již několik desetiletí. Jedná se o kamennou stavbu z megalitických bloků v rámci ilyrské nekropole, jejíž stáří se odhaduje na dva a půl tisíce let.

Archeologové měli již dlouhou dobu vědomost o hrobech v tomto prostoru. Blízko samého povrchu nacházeli místní rolníci již od doby před dvěma sty lety úlomky helenistických nádob – váz, okrasné předměty, šperky, zbraně a jiné, které zřejmě pocházely z vybavení zdejších hrobů, a byly datovány do doby 6. až 4. století před naším letopočtem. Tyto nalezené předměty byly pak uloženy v archeologické sbírce dubrovnického muzea. Některé z nich jsou mimořádně cenné předměty, především úlomky korintských bohatě zdobených nádob, kovové, skleněné, kostěné i jantarové šperky aj.

Ilyrskou nekropoli, jejíž přesnou polohu archeologové dlouhé neznali, se jim podařilo důkladným průzkumem terénu, starých map a vyhodnocením soudobých leteckých snímků a prováděnými sondami objevit, včetně jedinečné kamenné stavby z obrovských bloků. Ta je vysoká přibližně jeden a půl metru, uspořádaná do kruhu a připomíná slavný kruh ve Stonehange, ovšem v miniaturní podobě. Stavba byla zřejmě jakousi "knížecí" hrobkou, určenou pro pohřbívání význačných osobností, které se pak v průběhu let staly objektem uctívání a zbožnění. Kolem ní se později rozrůstala dosti rozsáhlá nekropole.

Nálezy v nekropoli jsou mimořádně bohaté (například části jantarových náhrdelníků, stříbrné jehlice, skleněné ozdoby aj.) a archeologové s uspokojením konstatovali, že většinu z nich bude možno plně rekonstruovat. Pocházejí většinou z řeckých kolonií v Apulii (Canosa, Taranto) a z rovněž řecké Issy (dnešní Vis). Podle nalezených mincí je nález datován do 6. až 4. století před naším letopočtem.

Nekropole byla zřejmě součástí velké opevněné osady, která se skládala z akropole na vrcholku kopce ve výšce 230 metrů nad mořem, podhradí na svazích kopce a nekropole na jeho úpatí přímo nad Blatským poljem. Zřejmě se jednalo o jedno z nejlépe opevněných a největších ilyrských sídel na pobřeží, z něhož Ilyrové pak ovládali celou přilehlou oblast moře.

Blato
Blato, náměstí s kostelem a lodžií

Nálezy na Kopile jsou logickým pokračováním archeologických nálezů na ostrově Korčula, v její západní části, jejichž další průzkum dále pokračuje. Přední místo přitom patří jeskyně Vela spilja (Velká jeskyně) na okraji města Vela Luka (7 km západně od Blata a Kopily), kde probíhaly archeologické průzkumy již před léty a prokázaly, že byla obývána již v mladší době kamenné. Soustavné archeologické práce však probíhají dodnes a pracuje se na analýze nově získaných poznatků i nálezů. Počítá se s tím, že by pravděpodobně v příštím roce mohly být s jejími výsledky spolu s artefakty z jeskyně Vela spilja seznámena i široká veřejnost, a to na výstavě v Klovićových dvorech v Záhřebu. V plném proudu jsou i vykopávky v Žukovici u Račišće (severní pobřeží Korčuly v její střední části).

Blato je ekonomické středisko Korčuly a je navštěvováno hlavně jako proslulá vinařská oblast (rozsáhlé vinohrady se nacházejí na odvodněné ploše Blatského polje, ale i jako zatím málo známé, ale přesto pozoruhodné starobylé ostrovní sídlo. Jeho chloubou je místní hlavní náměstí s cenným kostelem Všech svatých (Svi sveti) a renesanční městskou lodžií (Gradska loža). Půvabná je i kilometrová lipová alej uprostřed města. O tom, že Blato bylo již v minulosti zámožnou a výstavnou obcí, svědčí i několik domů a paláců – letních sídel korčulské šlechty. Zajímavým kulturním zážitkem je představení rytířské hry s meči zvané kumpanija. Rozvoj cestovního ruchu přispěl k vybudování několika drobných letovisek na jižním pobřeží Korčuly (do 10 kilometrů od Blata), jimiž jsou např. Grščica, Prižba a Prišćapac.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: ostrov Korčula


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat