Lodní přepravní společnost Rapska plovidba oslavila 50. narozeniny

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Lodní přepravní…
Publikováno: 24.09.2013
Mišnjak
Trajekt v přístavu Mišnjak ostrově Rábu

První plavba společnosti Rapska plovidba (Rábská plavba) se uskutečnila 1. června roku 1963 a od té doby je trajektová linka z pevniny na ostrov Ráb v provozu. Ta je je již 50 let chloubou obyvatel ostrova Rábu, neboť jde o jejich vlastní, ostrovní plavební společnost. Místní vzpomínají na první trajekt na trase mezi přístavem Jablanac na pevnině a městským přístavem v Rábu – rybářskou motorovou loď "Čutin", která však mohla vést pouze čtyři vozidla. Později byla částečně přestavěna a její kapacita se zvýšila ještě o tři vozidla. Plavba tehdy trvala 70 minut!

Stále sílící trajektová přeprava na Ráb si vynutila výstavbu nových trajektových přístavů, a to v roce 1968 přístaviště Pudarica (jihovýchodně od města Rábu) a v roce 1976 trajektový přístav Mišnjak. Na pevnině došlo ke změně mnohem později. Až v roce 2012 nevyhovují přístav Jablanac, který zahlcovaly rok co rok mnohakilometrové fronty čekajících automobilů a pro řidiče mířící na ostrov Ráb býval černou můrou, nahradil moderní trajektový přístav Stinica (3 km severně). V novém přístavu mohou současně kotvit dva trajekty, z nichž na jeden se cestující naloďují a z druhého vyloďují. A ve špičkách připlouvá třetí trajekt. Velký prostor v přístavu umožňuje bezpečné, spolehlivé a rychlé manévry při přistávání a vyplutí.

Ráb
Město Ráb na stejnojmenném ostrově

Obrovský skok zaznamenala i flotila sloužící na trase mezi pevninou a Rábem. K již zmíněnému „trajektu“ Čutin přibylo hned následující rok další podobné plavidlo, ale jejich malá kapacita zdaleka nestačila rychle se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu. Brzy je nahradily lodě jugoslávské armády, které byly přizpůsobeny k převozu vozidel a cestujících. Jmenovaly se "Rabljanka", "Otoci" a "Jadranka". V devadesátých letech minulého století začala obnova flotily a došlo též k transformaci firmy. Od roku 1995 je Rapska plovidba akciovou společnosti, jejímiž majiteli jsou současní i bývalí zaměstnanci a spoluvlastníkem je i město Ráb. V té době byly její čtyři trajekty staré průměrně více než 30 let, dnes se stáří každého ze čtyř jejích trajektů pohybuje kolem 10 let. V provozu jsou trajekty "Rab", "Sveti Kristofor", "Sveti Marin" a "Barbat". Jejich celková kapacita trajektů je 166 vozidel a 1080 cestujících. Plavbu zvládnou za necelých 18 minut. Celkově má společnost na 50 zaměstnanců.

Jablanac
Přístav Jablanac na pevnině

Za celou dobu své existence trajektová linka převezla 28 milionů cestujících a 8,5 milionu vozidel. Ve statistikách se řadí k nejfrekventovanějším lodním linkám, a to jak v počtu přepravených cestujících, tak i převezených vozidel. Za loňský rok Rapska plovidba vykázala 702 tisíc cestujících a 340 tisíc vozidel.

Představitelé společnosti a turističtí pracovníci stále přemýšlejí, jak ještě zlepšit zdejší služby. Jedním z nejbližších opatření by mělo být vybudování pevného pohostinského zařízení, sanitárních zařízení a úprava okolí. V plánu je i výstavba tzv. třetího přístavu pro trajekty, který by nebyl tolik ohrožován větrem – burou. Plánuje se též rozšíření samotného terminálu pro vozidla.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat