Velký archeologický objev na ostrově Pagu: byzantská pevnost ze 6. století

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Velký archeologický…
Publikováno: 16.05.2013
Pag
Pag, Novalja

Na Pagu, v nejjižnější části tohoto ostrova, se po mnohaměsíčních průzkumech podařil chorvatským a slovinským archeologům opravdu mimořádný objev. Na malém ostrůvku Veliki (též Veli) Sikavac, v bezprostřední blízkosti osady Vlašić (jihovýchodně od města Pagu, nedaleko Povljany) odkryli mohutnou byzantskou pevnost ze 6. století.

V polovině 6. století byla přímořská část jihozápadního pobřeží Balkánského poloostrova součásti byzantského císařství, které právě prožívalo za císaře Justiniána svou renesanci. Ta se mimo jiné projevovala i v tom, že Justinián usiloval o znovu zabezpečení této části své říše. Jednalo se mu hlavně o to, aby jaderské moře, tato pro Byzanc životně důležitá vodní cesta zajišťující spojení centra, tj. Konstantinopole s jejími západními državami, byla naprosto bezpečná pro veškerou plavbu. Vzhledem k tomu, že dopravu neustále ohrožovali piráti z místních kmenů na jadranském přímoří, pokládal Justinián, jeden z největších vládců rané byzantské říše, poté, co jeho vojevůdci definitivně zažehnali nebezpečí ze strany Ostrogótů, Vizigótů a dalších kmenů, za nezbytné ochránit pobřeží Jadranu soustavou pevností a strážních stanic od jihu až po Aquileu. Tyto vojenské objekty, jichž bylo postaveno mnoho desítek, byly výborně opevněny a vybaveny vším, co tehdejší obranná zařízení vyžadovala. K těm, které se zachovaly do dnešních dnů, patří např. věž Tureta na ostrově Kornati (viz článek: Archeologický průzkum byzantské pevnosti na Kornatských ostrovech) nebo pevnost Gradina na ostrově Žirje.

Kornati
Kornatské ostrovy, pevnost Tureta na Kornatu

Pevnost na ostrůvku Veliki Sikavac nebyla žádnou skromnou stavbou – byla to soustava 37 různých objektů, vojenských i pomocných zřízení (obytné budovy, skladiště vojenského materiálu i potravin atd.), dále šest věží, dvě velká náměstí – nádvoří, nechyběl ani kostel. Vodu zajišťovalo nedaleké jezírko brakické vody, uměle zabezpečené proti odtékání vody do moře. V blízkosti byly též možnosti pro kotvení lodí.

V okolí bylo nalezeno mnoho pozůstatků z předchozích období, neboť na stejném místě stále již před věky opevněné hradiště Ilyrů a v dalších staletích římská pevnost.

V archeologických pracích se stále pokračuje a předpokládá se, že další průzkum i v okolí přinese ještě řadu dalších zajímavých nálezů.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat