Archeologický průzkum byzantské pevnosti na Kornatských ostrovech

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Archeologický…
Publikováno: 15.11.2011
Kornati
Kornatské ostrovy, pevnost Tureta na Kornatu

Jednou z velmi mála staveb, které se dochovaly na prakticky liduprázdných Kornatských ostrovech, je věž Tureta (též Toreta) na ostrově Kornatu. A z těchto památek je právě Tureta ta nejvýznamnější.

Je to byzantská stavba z 6. století. Dal ji postavit císař Justinián spolu s dalšími čtrnácti pevnostmi na Jadranu, který byl pro Byzantskou říši mimořádně důležitou vodní cestou na západním okraji říše. Tyto Justiniánovy pevnosti byly postaveny na dohled jedna od druhé a dohlížely tak na bezpečnost zdejší plavby. Největší pevnost z té doby je Gradina na ostrově Žirje, jejíž pozůstatky již byly archeologicky prozkoumány a zakonzervovány.

Tureta se rovněž konečně dočká důkladného archeologického průzkumu, který budou provádět za pomoci nejmodernějších metod odborníci ze zadarské univerzity, šibenického památkového ústavu a z dalších odborných institucí. Již dříve bylo zjištěno, že věž byla neobyčejně kvalitně postavena a dochované divo je velmi pevné. K zaměření současného stavu objektu bude použito trojrozměrného laserového skenování, které umožní získat detailní digitální snímky a provést počítačovou rekonstrukci původní podoby stavby. Dosud nalezené úlomky keramiky a amfor v okolí nasvědčují, že tu tu osídlení existovalo již mnohem dříve, než se dosud předpokládalo.

Kornati
Kornatské ostrovy

Tureta se nachází na vyvýšenině na krasovým poljem Tarac. Pod kopcem na tomto polji blízko moře stojí nevelký kostelík Panny Marie (Gospa od Tarca), tét zvané Stomorica. Kostelík je z pozdně antické doby a je starší než Tureta. A je pravděpodobné, že měl ještě staršího předchůdce, tedy malou antickou svatyni. K tomuto mariánskému kostelíku se první neděli v červenci konají již po staletí pouti. Přijíždějí sem slavnostně vyzdobené lodi a čluny místních, především majitelů zdejších pozemků pocházejících převážně z ostrova Murteru a slouží se tu bohoslužba.


O Kornatské ostrovy, které jsou ze své převážné části národním parkem, je mezi návštěvníky Jadranu mimořádný zájem. Je to nejčlenitější ostrovní skupina ve Středozemním moři. V rámci národního parku se nachází 89 ostrovů, ostrůvků a útesů, jejichž labyrint působí spolu se zdejší odlehlostí, drsnou přírodou a nepřítomností člověka neobyčejným dojmem.

Zdroj informací:

  • Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske): www.min-kulture.hr/

Mohlo by vás zajímat