Začíná se stavět stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Začíná se stavět…
Publikováno: 30.11.2012
Šibenik
Šibenik a průliv sv. Antonína

V polovině září se na šibenické radnici konala prezentace projektu "Turistická valorizace průlivu sv. Antonína v Šibeniku" (Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku), který zahrnuje vybudování nové turistické atrakce – stezky, jež povede po břehu průlivu sv. Antonína v bezprostřední blízkosti Šibeniku. Koncem října pak byla s vybranými firmami uzavřena smlouva o provedení prací.

Stezka dlouhá 4,4 kilometry povede podél jihovýchodního pobřeží průlivu sv. Antonína (Kanal sv. Ante), od zátoky Dumboka k pevnosti sv. Mikuláše (Tvrdjava Svetog Nikole), která stojí na vstupu do průlivu. Dříve bylo území kolem jižního pobřeží průlivu uzavřeno pro veřejnost, protože sloužilo vojenským účelům. Zanedbaný prostor bude vyčištěn a upraven. Podél stezky bude postaveno veřejné osvětlení, lavičky a koše na odpadky. Na nejatraktivnějších místech budou upraveny vyhlídky a odpočívadla s informačními tabulemi a dalekohledy. Na přístavišti pod jeskyní sv. Antonína, v blízkosti podmořského tunelu, kde budou moci přistávat jachty a výletní čluny. Zláště atraktivní bude nový 150 metrů dlouhý dřevěný most na ostrůvek Školjić, přes který bude přístupný sousední ostrůvek Ljuljevac s pevností sv. Mikuláše.

Šibenik
Šibenik, pevnost sv. Mikuláše

Pevnost sv. Mikuláše je opravdu mimořádná kulturně historická památka, která již od poloviny 16. století chrání směrem od moře město Šibenik. Byla postavena na obranu před tureckým útokem z moře podle plánu významného benátského stavitele vojenských objektů G. G. Sanmicheliho. Na východním Jadranu je to jediná pevnost tohoto typu (na italském pobřeží je jich jen několik) a v chorvatském vnitrozemí lze najít jen jedinou, a to ve městě Sisak. V současné době je přístupná jen po moři, a proto jsou i návštěvníci občasných koncertů a akcí dopravováni z Šibeniku čluny. O nutnosti její komplexní rekonstrukci se hovoří řadu let a snad by se příští rok mohla začít uskutečňovat. Ministerstvo kultury ji pokládá za jeden ze svých hlavních projektů. Již letos musela být sanována jedna ze zdí, která se začala hroutit.

Šibenik
Šibenik, na pevnosti sv. Mikuláše

Vybudování a otevření nové stezky podél průlivu sv. Antonína pro pěší i cyklisty bude znamenat i začátek nové iniciativy a rozvoje v oblasti dalších sportovních aktivit v této oblasti.

Na projektu se podílí Správa chráněných přírodních hodnot Šibenicko-kninské župy, Turistické sdružení města Šibeniku, Šibenicko-kninská župa a Regionální rozvojová agentura Šibenicko-kninské župy. Celý projekt má hodnotu 1,4 milion eur, z toho milion posktytne Evropské unie z předpřístupových fondů IPA IIIC, zbytek poskytne Šibenicko-kninská župa.

Stezka má být přístupná do příští turistické sezóny a dokončení celého projektu je naplánováno na září 2013.

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat