Město Senj upravuje rozsáhlý park kolem pevnosti Nehaj

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Město Senj upravuje…
Publikováno: 23.10.2012
Senj
Senj, hrad Nehaj

V polovině září byly v severojadranském městě Senji zahájeny práce na úpravě parku, který je součástí projektu "Turistická valorizace kulturně historického dědictví a veřejné infrastruktury parku Nehaj". Jedná se o park, který obklopuje mimořádnou historickou památku Senje, uskockou pevnost Nehaj. Projekt je z 75 procent financován z fondů Evropské unie (IPA program) a zbytek prostředků zajistí město Senj. Investováno bude celkem 7,5 milionu kun.

Rozsáhlý park, kterým se stoupá k pevnosti Nehaj nad městem, je dosti zanedbán. Na jeho 14 hektarech budou upraveny všechny cesty a stezky, jejichž celková délka je 2,5 kilometru, vydlážděna hlavní cesta k pevnosti dlouhá 420 metrů a kolem ní budou opraveny zchátralé suché zídky. Park bude nově osázen zelení, vybaven lavičkami a odpadkovými koši. Budou též opraveny dva zdejší památníky Kalvarija a Kosturnica. Počítá se s instalací nového veřejného osvětlení a kamerového systému. Protože park slouží i jako vycházkový a rekreační cíl obyvatel Senje, věnuje projekt pozornost zdejšímu sportovnímu hřišti, kde bude tribuna osazena novými sedadly a vybudovány dvě dětská hřiště. Podle projektu má být obnova parku dokončena za čtyři měsíce.

Na nové informační tabuli si návštěvníci budou moci přečíst zajímavé údaje o pevnosti Nehaj a senjské historii. Pevnost Nehaj, symbol města Senje, byla postavena v roce 1558 jako důležitý strategický bod obrany proti Turkům. Představuje mimořádný příklad fortifikační architektury 16. století. Přestože od roku 2005 prochází postupnou rekonstrukcí, je od května do konce října otevřena návštěvníkům. V jejím nově upraveném interiéru mohou navštívit několik stálých sbírek věnovaných senjským uskokům, námořní historii, starým senjským kostelům a šlechtickým erbům. Sbírky jsou součástí Městského muzea v Senji (Gradski muzej Senj). Z pevnosti se otevírá nádherný výlet na přilehlé přímoří, na ostrovy Ráb, Goli otok, Prvić a Krk.

Místa, která hrála před staletími významnou a slavnou úlohu v historii Chorvatska, si zaslouží, aby byla odpovídajícím způsoben upravena.

Senj
Senj, pohled na město

Zdroj informací:

  • Chorvatské turistické sdružení (Hrvatska turistička zajednica) - www.chorvatsko.hr
  • Projekt "Turistička valorizacija kulturno – povijesne baštine i javne infrastrukture parka Nehaj" - www.park-nehaj.hr

Mohlo by vás zajímat