Lidová slavnost na Marjanu ve Splitu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Lidová slavnost na…
Publikováno: 10.05.2011
Split
Split a kopec Marjan

Již tradičně se ve Splitu slaví "Den Marjanu" (Dan Marjana), tedy svátek lesoparku Marjan nad Splitem, který se stal jakýmsi symbolem Splitu. Opěvovaný v četných písních a vyhledávaný po desetiletí fotografy, především pro jedinečnou vyhlídku na Split, hřebeny pohoří Mosor a Kozjak, Kaštelský záliv a okolní moře s ostrovy Čiovo, Šolta a Brač, je nesporně nejoblíbenějším cílem vycházek ze Splitu. Neméně půvabná je i jeho přírodní scenérie – typické středomořské rostlinstvo zarámované bohatými borovými lesy, prostřídané malebnými starobylými kostelíky a romantickými skalami.

Na vrchol této splitské zelené oázy, na vyhlídku ve výšce 151 metrů, je to z centra Splitu sotva 20 minut pohodlné chůze, i když je třeba počítat s menším stoupáním.

Split
Split, skalní kostelík na Marjanu

Za římského panství byl Marjan divokým lesním terénem, vhodným pro lov. Však také pro císaře Diokleciána byl oblíbeným lovištěm. V pozdním středověku se občas objevila snaha zdejší terény trochu upravit a v širší míře je zpřístupnit pro splitské obyvatelstvo bez většího úspěchu. Odlesňování, které za benátského panství postihlo celé pobřeží chorvatského Jadranu, se nevyhnulo ani Marjanu, který byl do 19. století celkem pustým kopcem s holými svahy. Teprve v 19. století se začal Marjan soustavně upravovat. Zalesňovány a kultivovány byly i části, kde převládal holokras. Zalesňování se ukázalo být velmi úspěšným – dnes například pokrývají svahy Marjanu porosty halepské borovice o rozloze 168 hektarů, jako by tu bylo odjakživa. Byly tu vybudovány cesty a cestičky, v poslední době i cyklistické stezky, upraveny černé vyhlídky, založena nevelká zoologická zahrada a další přitažlivá místa.

Na kompletní změně vzhledu se od roku 1903 výrazně podílel spolek Društvo Majran. Právě on se zasloužil o zpřístupnění Marjanu široké veřejnosti. Inicioval vybudování schodiště, příjezdové cesty, vycházkových stezek, vyhlídek, sportovních hřišť. I když nejaktivnější byl ve 20. a 30. letech minulého století, plní i dnes svou funkci dohližitele na řádnou údržbu tohoto krásného přírodního zákoutí a dodržování pořádku v něm. Je i v současnosti iniciátorem dalších zlepšení, aby plně sloužil svému účelu – odpočinku a rekreaci jak obyvatel, tak návštěvníků Splitu.

"Den Marjanu" připomíná založení spolku, k němuž došlo 9. května před 108 roky. Slavnost se bude letos konat v neděli 15. května, jako vždy před marjanskou zoologickou zahradou, na tzv. Kolumbatovićově promenádě (Kolumbatićevo šetalište). Již tradičně se budou zdarma servírovat dušené fazole. Samozřejmostí bude nabídka dalmatských vín, zábavní program a hudba k tanci i poslechu. Slavnost patří mezi obyvateli Splitu k nejoblíbenějším.

Split
Marjan od západu

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat