Pozoruhodná výstava v Dubrovníku

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Pozoruhodná výstava…
Publikováno: 03.02.2011

Dubrovník
Dubrovník

Až do 17. března letošního roku bude v Knížecím paláci v Dubrovníku otevřena výstava "Námořní vybavení a přístroje" (Nautičke sprave i instrumenti), kterou organizuje Námořní muzeum v Dubrovníku (Pomorski muzej Dubrovnik). Výstava představuje výběr předmětů z bohatých sbírek dubrovnického Námořního muzea, které se vztahují k mořeplavbě a její historii. Patří k nim staré navigační pomůcky, např. dva Davisovy kvadranty, šestnáct oktantů, dvanáct sextantů, inklinometr a další přístroje, které v minulosti rozhodovaly o tom, zda plavba té které lodi bude úspěšná či skončí-li katastrofou.

Námořní přístroje patřily spolu s lodními mapami k nejžádanějšímu, ale také nejdražšímu inventáři lodí. Piráti je při přepadení lodě pokládali s případným drahocenným nákladem za svou nejcennější kořist. Ne každý majitel lodi si však mohl dovolit tyto drahé navigační pomůcky, byť byly podle tehdejších odborníků nezbytnou součástí výstroje pro bezpečnou plavbu. Na dubrovnických lodí však nikdy nechyběly. K inventáři nezbytně patřily: lodní kompas, mapy, Jakubova hůl - cross-staff (tj. úhloměrný přístroj k určování zeměpisné šířky), astrolab (tj. přístroj k měření výšky Slunce nebo hvězd), kvadrant, planisféra (tj. otáčecí mapa hvězdné oblohy) aj.

V 18. století se situace výrazně změnila, John Harrison zavedl používání chronometru, tj. přístroje, který určoval zeměpisnou šířku a délku, resp. konkrétní a přesnou polohu lodi.

Jakmile se ve Středomoří objevily nějaké nové navigační přístroje, byly ihned zařazeny do vybavení dubrovnických lodí.

To, co byl v minulosti chronometr, představuje v současnosti družicový polohový systém GPS (Global Positioning System) . Dlouhá cesta k němu však vedla právě přes navigační pomůcky minulosti, s nimiž seznamuje současná výstava v Knížecím paláci.

Zdroj informací:

  • Turistické sdružení města Dubrovníku (Turistička zajednica grada Dubrovnika): www.tzdubrovnik.hr


Mohlo by vás zajímat