Společná nominace bývalých jugoslávských zemí na zápis do seznamu UNESCO

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Společná nominace…
Publikováno: 21.11.2007

4.12.2009
Stećak
Stećci u Lovreće v Dalmatském
Záhoří

Začátkem listopadu se ministři čtyř bývalých jugoslávských zemí - Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska dohodli, že budou společně usilovat o nominaci středověkých náhrobních kamenů - stećků na zápis do seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO.

Středověkých náhrobních kamenů - stećků je evidováno na území těchto čtyř zemí necelých 70 000 a nikde jinde se s nimi není možné setkat. Hlavní oblastí výskytu je Bosna a Hercegovina, kde se jich nachází téměř 60 000 na 2 700 lokalitách. V Chorvatsku je jich přibližně 4 500, v Černé Hoře kolem 3 000 a v Srbsku asi 2 000.

Tyto náhrobní kameny pocházejí z 13. až 16. století, kdy se jejich zhotovování zastavilo. Mají velmi různorodou podobu: od stél, kamenných desek, sarkofágů, křížů, sloupů až po mohutné kamenné bloky, které mají hmotnost až 30 tun. Některé jsou zcela prosté bez ozdob, ale většinou jsou jednoduše nebo velmi bohatě zdobené, a to figurálními, zvířecími, rostlinnými, architektonickými a jinými motivy. V některých oblastech je jejich výzdoba specifická, většinou je však obecná pro celou sféru výskytu. Dochovaly se v obrovském počtu, a to většinou v odlehlejších krajích.

Stećak
Stećak z obce Gornja Zgošća
v sarajevském muzeu

V Chorvatsku se se stećky návštěvník může setkat především v Dalmatském Záhoří, v povodí řeky Cetiny, v Lice a na některých místech na jadranském pobřeží (např. ve Starigradu-Paklenica, v obcích Brela, Tučepi, Drašnice, Brist aj.). Právě chorvatský ministr kultury, Božo Biškupić, byl jedním z iniciátorů celého tohohoto společného kulturního projektu, největšího v regionu. Zájem o stećky výrazně vzrostl po úspěšné výstavě stećků, která se konala právě z Biškupićovy iniciativy v loňském roce v záhřebské výstavní síni Klovićovy dvory.

Dlouhá léta se vznášel otazník nad jejich původem. Teprve moderní bádání potvrdila, že nemají spojitost s žádným konkrétním náboženstvím a jsou specifickým uměleckým výrazem středověké Bosny a přilehlých území, bez ohledu na vyznání.

Snaha zajistit toto svébytné kulturní dědictví jako celek i pro budoucnost dovedla ministry čtyř balkánských zemí k tomu, že se rozhodli společně vypracovat podklady, které jsou potřebné pro podání nominace pro společný návrh na zápis stećků na seznam světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Tento společný projekt je současně i velmi významným politickým krokem symbolizujícím možnost spolupráce těchto čtyř zemí.

Více podrobností o středověkých náhrobních kamenech - stećcích najdete v tematickém článku: Výlety za stećky.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat