Rozšiřují se trajektové přístavy Supetar a Sumartin na ostrově Brač

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Rozšiřují se…
Publikováno: 26.01.2008
Supetar
Supetar

Lodní provoz mezi ostrovem Brač a splitským přístavem je mimořádně silný. Přístav letoviska Supetar je již po léta jedním z nejfrekventovanějších dalmatských přístavů, samozřejmě po přístavu ve Splitu. Na lince Split - Supetar je každoročně přepraveno 1,5 milionu cestujících a 350000 vozidel, přičemž toto množství dále stoupá a vybavení supetarského přístavu tomu neodpovídá, ani přes určité drobnější úpravy v posledních letech. Příslušné orgány se proto rozhodly provést zásadní změny, jejichž realizace je v současné době v plném proudu, a které mají být dokončeny do konce března letošního roku.

Patří k nim především rozšíření nakládací a vykládací přístavní rampy, takže po jejím dokončení bude v supetarském přístavu dostatečný prostor trajekty i katamarány a současně budou vybudována nová stání pro místní provoz. Staví se nový silniční pruh pro cestující. Výrazně se zlepší světelná dopravní signalizace postavením semaforů a velkých displejů pro řízení a usměrňování provozu a pobytu cestujících v přístavním prostoru.

Značných úprav se dočká i trajektový přístav v Sumartinu, ve východním cípu ostrova Brač, jehož využívá stále více turistů i místních obyvatel.

Sumartin měl dosud pověst nejistého přístavu, který vyřazuje z provozu každá i nepříliš silná bura. Právě tato nejistota odrazovala mnohé zájemce o využití trajektu Makarská - Sumartin, protože pokud byl sumartinský přístav uzavřen, nezbývalo cestujícím nic jiného než se vydat do Splitu, z jehož přístavu vyjížděly trajektové linky na Brač do Supetaru, které nebyly menšího zhoršením počasí ohroženy.

V Sumartinu se rozšiřuje a dobudovává přístav a staví se přistávací rampa, takže po dokončení úprav budou moci v Sumartinu bezpečně přistávat i velké trajekty. Přistávací rampa bude dlouhá 60 m a trajekty budou moci přistávat z obou jeho stran. Úpravy přístavu přinesou i výrazné změny pro samotné městečko Sumartin, neboť napříště neovlivní příjezd trajektu negativně provoz v samotném Sumartinu; dopravní provoz spojený s trajektovou plavbou bude omezen jen na nově vybudovanou část přístavu.

Všechna tato opatření zbaví konečně Sumartin nelichotivého přívlastku "nejméně spolehlivý dalmatský přístav".

S dokončení prací v Sumartinu se počítá do začátku léta.

Zdroj informací:



Mohlo by vás zajímat