Osor - Historie

Městečko Osor leží na ostrově Cresu, v blízkosti mostu na ostrov Lošinj. Jehož historie sahá až do antiky a z různých etap rozvoje se dochovala řada památek, především kostelů. Veřejná prostranství zdobí sochařská galerie pod širým nebem na téma "hudba".

Chorvatsko... Místa... Osor ... Historie

Za římského panství správní byl Osor střediskem obou ostrovů, tedy Cresu i Lošinje, které byly původně spojeny a nazývaly se Apsyrtides (odtud údajná souvislost s bájí o Argonautech, především o Medeině bratru Apsyrtovi, který zde měl být zabit).

Osor
Osor

Už v antice byl prokopán průplav mezi oběma ostrovy, který umožnil zkrácení plavby v oblasti Kvarneru pro menší lodě.Vzkvétající město a přístav se za benátského panství stalo administrativním centrem obou ostrovů. Přední místo mu patřilo i jako středisku umění. Odklon těžiště námořní plavby na západoevropské břehy (také nové velké lodě se do úzkého průplavu nevešly), ničivé epidemie moru a malárie však způsobily stagnaci Osoru a jeho pozvolný úpadek. Poslední ranou pak bylo přenesení benátské správy obou ostrovů z Osoru do Cresu začátkem 15. stol.

V Osoru se některé památky minulosti dochovaly takřka v intaktní podobě, mnohé však pouze ve zříceninách. K nejstarším patří z antických památek částečně dochované hradby, základy chrámů a veřejných budov, římské venkovské usedlosti. Na hřbitově jsou pozůstatky starokřesťanského katedrálního komplexu ze 6. stol. Osor byl totiž až do přenesení úřadů sídlem biskupa. U vstupu do obce jsou zříceniny benediktinského opatství s románskou bazilikou sv.Petra (Sv. Petar) z 11. stol. Románské jsou i dva další kostely - sv.Kateřiny a sv.Marka (Sv.Katarina a Sv.Marko). na hlavním náměstí stojí renesanční mariánská katedrála (Marijino Uznesenje) z 15. stol. s bohatou barokní vnitřní výzdobou. Hodnotné jsou i sbírky v katedrální klenotnici (iluminované kodexy, zlaté a stříbrné bohoslužebné předměty). V nedalekém někdejším biskupském sídle je vzácná starobylá cisterna s pletencovými ornamenty. Ve staré radnici (vijećnica) instalována hodnotná Archeologická sbírka Osoru (Arheološka zbirka Osora). V kostele sv. Gaudencia z 15. stol. jsou zbytky nástěnných maleb.

Osor
Osor

Jižně od Osoru stojí na Suplatonském mysu (Rt Suplatonski) starochovatský předrománský kostelík sv. Platona (Sveti Platon) s bohatou pletencovou ornamentikou.

V zálivu Bijar je k vidění mariánský gotický kostelík a zříceniny františkánského kláštera.

Vaše hodnocení místa

126 hodnocení
Pro přidání hodnocení k místu se musíte přihlásit.

Pomohla vám tato recenze?

Zapojte se také. Přidejte svou recenzi místa, získejte body za aktivitu a pomozte ostatním.

Napište recenzi místa

Líbí se vám tato recenze?

Sdílejte tuto stránku dál a podpořte tím nezávislé hodnocení uživatelů jako jste vy.

Facebook