Archeologická sbírka ve Visu

Chorvatsko... Články ... Témata ... Archeologická…
Publikováno: 12.12.2005
12.12.2005


Archeologická sbírka Issa muzeum Vis,
Afrodita nebo Artemis

Na pahorku nad přístavem ve Visu (v městské části Luka) dominuje okolí architektonicky mimořádně bohatý palác rodiny Dojmi de Lupis, který původně patřil rodině Vukašinovićů. Charakteristické jsou pro něj zdobené balkony obrácené k severu.

Italská rodina Dojmi měla to štěstí, že vlastnila pozemky ve Visu v místech, kde se ve 4. stol. př. n. l. rozkládala první řecká osada na Jadranu, bohatá a kvetoucí Issa. Bylo to především na jižním svahu pahorku Gradina, odkud pochází většina nálezů a vykopávek ze staré Issy.

Rodina Dojmi nashromáždila z nálezů při zemědělských pracích na svých pozemcích mimořádně bohatou sbírku nejrůznějších předmětů, od drobných úlomků keramiky až po jeden z nejcennějších a nejkrásnějších helenistických artefaktů, vykopaných vůbec v celém Chorvatsku. Je to hlava bohyně Artemidy ze 4. stol. př. n. l., která se pokládá ze dílo z Praxitelova okruhu.

Po druhé světové válce se rodina Dojmi vystěhovala do Itálie a podařilo se jí velkou část sbírek vyvézt. Část jich prodala splitskému Archeologickému muzeu, v němž patří k základnímu fondu řeckých památek. Bohudíky se jí však nepodařilo vyvézt nádhernou Artemidinu hlavu, která je dnes součástí veřejně přístupné expozice Archeologická sbírka Issa (Arheološka zbirka Issa) ve Visu. Nachází se v budově rakousko-uherské pevnosti "Gospina Baterija" v městské části Kut a je dislokovaným pracovištěm Archeologického muzea Split.

Informace: Arheološki muzej Split

Vis
Pevnost Gospina baterija

Mohlo by vás zajímat