Zátoka Stiniva na Visu

Chorvatsko... Články ... Témata ... Zátoka Stiniva na…
Publikováno: 02.11.2004
Plánek :     ostrov Vis
2.11.2004

Vis
Ostrov Vis, zátoka Stiniva

Přestože jsme o zátoce Stiniva na ostrově Vis psali již v tematickém článku Za krásami jižního pobřeží ostrova Vis, rozhodli jsme se tomuto mimořádnému přírodnímu fenoménu věnovat více pozornosti. Článek může posloužit jako inspirace i návod k výletu. Ať už do Stinivy zamíříte z Visu nebo z Komiže, není jednoduché se k ní dostat, protože orientační značení je mizivé. Její propagace na ostrově se zužuje na plakáty na stěnách cestovních kanceláří a podrobný průvodce po ostrově v současné době neexistuje ani v chorvatštině. Na druhou stranu je ale dobře, že se Stiniva zatím nestala masově navštěvovanou turistickou atrakcí a zachovala si tak svou nedotčenou krásu.

Vis
Romantické koupání pod strmými stěnami

K orientaci na ostrově nám velmi dobře posloužila malá mapka ostrova v měřítku 1:70000, která je nejlepším vydavatelským počinem místních turistických orgánů. Kromě silnic jsou v ní zakresleny i pěší a cyklistické stezky, pláže, možnosti občerstvení apod. My jsme se do zátoky Stiniva vypravili z městečka Visu. Silnicí, která stoupá vysoko nad Viskou zátokou směrem k jihovýchodu, jsme vyjeli až k vyhlídce Križ (180 m), kde se silnice obrací k jihozápadu a pokračuje krajinou plnou vinic přes Plisko Polje. Na křižovatce za obcí Plisko Polje je třeba odbočit k jihu na úzkou silnici směrem na Marinje Zemlje a pokračovat po ní něco málo přes jeden kilometr. Za osadou Marinje Zemlje, ještě před osadou Žužeca, je na vozovce nakreslena šipka s nápisem Stiniva a po levé straně se objevuje malé parkoviště. Stará paní tu vybírá parkovné 10 kun na den, ochotně ukáže cestu a poreferuje, kolik lidí je v zátoce.

Vis
Oblázková pláž

Od parkoviště vedou stezky do dvou zátok, do Stinivy a do Smričevice. Stezka do Stinivy se zprvu se trochu stáčí doleva a pak vede po strmém svahu přímo dolů. Pěšinka do zátoky Smričevica směřuje doprava, tedy k jihozápadu. My jsme při naší první výpravě do Stinivy zabloudili právě do této druhé zátoky. Ale vraťme se k cestě do Stinivy. Protože je stezka prudká a kamenitá, je lepší zvolit pevnější obuv, i když jsme cestou potkali mladíka, který klopýtal v botách do vody.

Vis
Pohled z pláže vzhůru

Sestup strmým svahem trvá nejvýše 15 minut, výstup může být v letním parnu o trochu delší. Po pár minutách se otevírá první krásný pohled dolů na zátoku. Fotografové cvakají jak o život a litují, že ji mají částečně ve stínu. Ideální čas pro fotografování však neexistuje, protože skály nad zátokou tvoří převis a jsou orientovány k severu.

Zátoka Stiniva ihned upoutá svým tvarem - zužuje se až k úzkému vstupu do její závěrečné části, za kterým se opět rozšiřuje v malebný prostor sevřený skalami. Zejména při pohledu shora je patrné, jak příroda tuto impozantní část zátoky vytvořila. Vznikla totiž zřícením stropu velké jeskyně. Proto je také od roku 1967 chráněna jako mimořádný geomorfologický přírodní výtvor.

Malá oblázková pláž v samotném závěru zátoky je s okolní scenérií největším lákadlem pro turisty. Koupání nadchne skutečně každého. Proplavat úžinou není za klidného moře vůbec žádný problém. A užijí si i ti, kteří zkoumají svět pod hladinou. Skály pod hladinou jsou mimořádně členité, plné jeskyní a převisů.

U zátoky stojí několik kamenných rybářských domků, které bývají obývány pouze v sezóně. Trochu kazí dojem jen hromady naplavenin z moře, které jsou naštěstí stranou pláže. Samotná pláž je však krásně čistá. Totéž lze říci i o moři.

Vis
Úzká úžina

Romantická představa o liduprázdné zátoce se může uskutečnit jen mimo sezónu. My jsme ji navštívili začátkem září a kromě nás tam bylo dalších 10 lidí, o prázdninách bude návštěvnost podstatně vyšší. To ale nepočítáme jachtaře, nejčastější návštěvníky, kteří mají přístup nejjednodušší. Zakotví před úžinou, na pláž připlavou a zdrží se jen chvilku. Přicházejí však o ten první, nejkrásnější obrázek, který se pěším návštěvníkům naskýtá, když přicházejí a když pak odcházejí, je i obrázkem posledním.

Vis
Nádherná Stiniva

Mohlo by vás zajímat