Galerie výtvarného umění v letovisku Bol na Brači

Chorvatsko... Články ... Témata ... Galerie výtvarného…
Publikováno: 16.11.2007
16.11.2007

Bol
Bol, v domě vpravo je galerie Dešković

V nevelkém, ale pozoruhodném renesančně-barokním paláci na nábřeží v letovisku Bol na jižním pobřeží ostrova Brač je umístěna cenná galerie moderních obrazů a soch chorvatských umělců, nazvaná jménem jednoho z významných dalmatských sochařů, Branka (Branislava) Deškoviće (Galerija umjetnina "Branislav Dešković"). Jde převážnou měrou o výtvarné umělce pocházející z Dalmácie, jejichž dílo je nerozlučně spjato se zdejším středomořským prostředím, s jeho koloritem, životem, přírodou a lidmi. Galerii má nejen bohatou stálou expozici, ale konají si tu i příležitostné výstavy.

Bol
Bol, "Vítězství svobody" od Branka Deškoviće

Branko Dešković se narodil v roce 1883, ale nikoli v Bolu, nýbrž v městečku Pučišća na severním pobřeží ostrova Brače (viz výlety ze Supetaru). Jeho rodný dům - renesanční palác z 16. století byl před nedávnem obnoven rodinou Deškovićů v luxusní rodinný hotel (Palača Dešković). Branko Dešković byl nejvýznamnějším moderním chorvatským moderním animalistou, tedy umělcem, který se zabýval především znázorňováním zvířat, v Deškovićově případě psů. Ať pracoval v kameni, v hlíně nebo v kovu (hlavně v bronzu), byl motiv psů stále výrazným prvkem jeho tvorby. Dešković studoval na výtvarných akademiích v Benátkách a ve Vídni, rozhodující byl však pro něho pobyt v Paříži. Při svém druhé pobytu ve městě na Seinou v roce 1918 vytvořil velkou skicu pro pomník Vítězství svobody, kterou věnoval americkému prezidentu Wilsonovi jako výraz vděčnosti příslušníka nevelkého národa za jeho politické postoje, které umožnily malým národům uskutečnit jejich touhu po svobodě.

Bol
Bol, "Rybáři" od Frana Kršiniće

Sám Branko Dešković nezanechal mnoho děl, protože těžká nemoc mu zabránila pokračovat v tvorbě. Jeho díla lze najít v galeriích ve Splitu a v Záhřebu, především však v bolské galerii nazvané jeho jménem. Dvě z umělcových děl zdobí i veřejná prostranství v Bolu, a to "Vítězství svobody" (Pobjeda slobode) a "Lidový tribun" (Pučki tribun).

V současné době disponuje galerie "Dešković" přibližně 380 uměleckými díly. Jsou v ní zastoupeni přední chorvatští umělci, především ti, kteří pocházejí z Dalmácie, ale nechybějí ani ti, který Jadran učaroval, byť pocházeli z vnitrozemských částí Chorvatska.

V přízemí paláce jsou vystavena díla Ivana Meštroviće (viz tematický článek: Split a dílo Ivana Meštroviće), Ivana Rendiće, Vala (Valerije) Michieliho, také bračského rodáka, Augustina Augustunčiće, Branka Deškoviće, Marije Ujević a dalších výtvarníků. V sálech prvního patra jsou zastoupeni především Augustin Augustinčić, Valo Michieli, Ljubo Ivančić, F. Šimunović. O. Postružnik aj. Druhé patro hostí díla poněkud starší generace, např. I. Joba, J. Plančiće, E. Vidoviće, M. Tartaglia, E. Tomaševiće a dalších.

Přímo v Bolu může návštěvník na veřejných místech vidět i další díla významných sochařů jako "Rybáři" (Ribari) Frana Kršiniće, "Rukojmí" (Talac) Vala Michieliho, Mirka Ostoji.

Fundus galerie je však tak bohatý, že může zajišťovat výtvarná díla i pro různé příležitostné výstavy mimo galerii.

V létě je galerie otevřena od 8 do 22 hod., v zimě od 9 do 13 hod.

Bol
Bol, socha psa od Branka Deškoviće

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat