Sinjská alka

Chorvatsko... Články ... Témata ... Sinjská alka
Publikováno: 12.10.2002
12.10.2002

Sinjska alka
Sinjska alka

Alka je historický rytířský závod jezdců na koních, který se koná v Sinji (34 km severovýchodně od Splitu) na paměť historického vítězství zdejších obyvatel nad mnohonásobnou přesilou tureckých útočníků v r. 1715. Turci tehdy pod vedením paši Mehmeda Čeliće chtěli proniknou do severní Dalmácie a přilehlého vnitrozemí. V cestě jim stála sinjská pevnost Kamičac, kterou usilovali zničit. Obránci však město a pevnost ubránili a Turci musili s obrovskými ztrátami odtáhnout. Spolu s hrdinnou obranou zdejších bojovníků mělo podle legendy rozhodující podíl na vítězství matka Boží Sinjská (Gospa Sinjska).

Sinj
Socha "Alkar", Stipe Sekirica, 1965,
Alkarské závodiště (Alkarsko trkalište),
Sinj

Alky, která se každoročně koná první neděli v srpnu, se účastní 15 až 20 jezdců, alkarů, kteří se v plném trysku (45 km/hod) snaží zasáhnout těžkým dlouhým kopím kruhový terč - alku, rozdělený na tři pole a středový kroužek. Alka je zavěšena ve výšce 3,22 m. Jedou se tři jízdy. Jezdci dostávají body podle zásahu do jednotlivých polí alky, nejvyšším počtem bodů je odměněn zásah do středového kroužku, navíc se tento ohlašuje dělovým výstřelem z pevnosti nad městem a fanfárami. Body dosažené při jednotlivých jízdách se sčítají, vítězem je ten, kdo dosáhl v souhrnu ve všech třech jízdách největší počet bodů.

V závodiště dlouhé 160 m se promění hlavní ulice Sinje, která se pokryje silnou vrstvou písku. Závodní dráhu lemují tribuny pro tisíce diváků.

Jezdci jedoucí závod, tedy tzv. alkaři, mají kroje odpovídající oděvům místní šlechty v 18.stol. Bohatá je i výbava jejich koňů. Jezdci však nejdou jedinými aktéry této rytířské hry - je tu vojvoda, praporečník - barjaktar a desítky dalších účastníků, každý má svou úlohu a historické oblečení.

Sinj
Obraz Matky Boží Sinjské

Alkaři trénují po celý rok - mají k tomu velmi dobré podmínky, protože na okraji Sinje je velký hřebčinec a dostihová dráha (různé dostihy se tu konají po celý rok. Jezdí i v terénu - okolním i vzdálenějším, horském.

Stát se vítězem alky je v malém něco jako zvítězit na olympiádě. Vítěz sice získá putovní štít, ale stane se hrdinou celého cetinského kraje. uspořádá velkolepou oslavu (dokonce na své náklady). Že sinjská alka není jen tak ledajaký závod i v celochorvatském měřítku, svědčí skutečnost, že v Záhřebu, při oslavách státního svátku Dne díkůvzdání, jde hned v čele průvodu právě alkar, v plné parádě svého barvitého kroje.

Na zápolení alkarů pak navazuje tradiční, velmi populární pouť k Matce Boží Sinjské, jejíž nádherný obraz, pokládaný věřícími za zázračný, je možno i během roku vidět v místním františkánském klášteře (viz tematický článek: Největší náboženský svátek v Chorvatsku). Na pouti jsou k vidění krásné lidové kroje z cetinského kraje, ale i mnohých dalších chorvatských oblastí, které se už pomalu stávají vzácností.


Mohlo by vás zajímat