Vstup cizích občanů do Chorvatské republiky

Důležité informace Velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Vstup cizích občanů…
Publikováno: 18.05.2020

Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci, občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu v členském státě EU a držitelé dlouhodobých víz v členských státech EU smějí od 9. května vstoupit do Chorvatské republiky, je-li důvodem cesty obchodní nebo jiná ekonomická činnost, nebo mají-li k cestě naléhavý osobní důvod. Naléhavým osobním důvodem se rozumí rovněž vlastnictví nemovitosti nebo kotveni plavidla v Chorvatsku. Pro vstup do Chorvatska musíte splnit jednu z následujících podmínek:

  • Mít dokumentaci prokazující vlastnictví nemovitosti nebo plavidla (případně leasing plavidla) nacházejících se v Chorvatsku. Na hraničním přechodu musíte uvést adresu, na které se budete zdržovat (v místě, kde se nachází nemovitost či plavidlo), kontaktní telefon a dobu pobytu včetně předpokládaného data odjezdu z Chorvatské republiky.
  • Mít dokumentaci prokazující pozvání ekonomického subjektu do Chorvatska, zájem ekonomického subjektu na příjezdu do Chorvatska či pozvánku na obchodní jednání. Na hraničním přechodu musíte uvést adresu, na které se budete zdržovat, kontaktní telefon a dobu pobytu včetně předpokládaného data odjezdu z Chorvatské republiky.
  • Máte-li k cestě obchodní důvody výše neuvedené, musíte svůj záměr vstoupit do Chorvatska nejprve oznámit na adresu: [email protected] a vyčkat na kladnou odpověď.

Všechny osoby vstupující do Chorvatské republiky jsou povinny dodržovat po dobu 14 dnů ode dne vstupu následující pokyny a doporučení:

  • místo ubytování opouštět pouze v nezbytných případech: výkon práce (jsou-li důvody pobytu obchodní povahy) a nezbytné aktivity, při neustálém provádění intenzivních hygienických opatření;
  • po dobu nezbytného opuštění místa ubytování je doporučeno používat roušku nebo jiné zakrytí nosu a úst, a udržovat od jiných osob odstup minimálně 1,5 m;
  • nepoužívat hromadnou dopravu; žádoucí je, aby dotyčná osoba cestovala v dopravním prostředku sama nebo výhradně s osobami, s nimiž sdílí ubytování;
  • důsledně se vyhýbat shlukování a veřejným shromážděním;
  • během obchodních schůzek by se měl setkávat co nejmenší počet osob, měly by být k dispozici dezinfekční prostředky a zajištěn odstup 1,5 m. Je třeba vyhýbat se nepotřebným schůzkám;
  • během pobytu v ubytovacím zařízení si připravovat jídlo vlastnoručně, nebo využívat doručování potravin a nápojů;platby provádět bezhotovostně, platební kartou nebo online;
  • každé ráno si změřit teplotu. Je-li vyšší než 37,2° C, měření po 10 minutách zopakovat, a je-li teplota stále vyšší než 37,2° C, neopouštět místo ubytování a kontaktovat místně příslušného epidemiologa. Totéž platí při nástupu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, horečka, dušnost, dýchací potíže, ztráta čichu a chuti). V případě akutního nástupu život ohrožujících příznaků se obrátit na záchrannou službu.

Převzato ze stránek Velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice: cz.mvep.hr


Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Chorvatsko

Mohlo by vás zajímat