Nový letní festival seznamuje s tradicemi ostrova Pagu

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Nový letní festival…
Publikováno: 14.07.2015
Pag
Město Pag

Nově založené sdružení "Staré obyčeje ostrova Pagu" (Stare užance otoka Paga) a firma "Valentina Metajna" ve spolupráci s turistickým sdružením a městem Novalja přicházejí s novým projektem, nazvaným "Letní festival Metajna 2015" (Ljetni festival Metajna 2015). Koná se od začátku července do 1. září letošního roku a jeho hlavním záměrem je propagovat mnohotvárnost ostrova Pagu.

Festival prezentuje kulturní dědictví Pagu za účasti místních kulturních sdružení jako je kulturní spolek Družina–Pag a Novalja a dětský sbor Violice-Pag, místní mužské pěvecké soubory, tzv. klapy, jako je např. klapa Sol, Navalia, Peružini, Slavuja a Kalanjka.

Mottem festivalu je "Jak to bývalo kdysi". Návštěvníci se mohou návštěvníci s životem na ostrově za starých časů – jak se předla vlna, jak se pralo prádlo, jak se pletly svetry a punčochy, jak se zadělával chléb, jak se spravovaly rybářské sítě, jak se pekly sardele a chobotnice, jak se připravoval brudet a polenta, ale i jak se lidé bavili a veselili – jak hráli karty, kuželky a jiné hry. Tematické festivalové večery provází bohatá gastronomická nabídka, která je pro ostrova charakteristická.

Novalja
Město Novalja

Do projektu jsou zapojeny i zdejší výrobny a manufaktury. V první řadě jsou to zdejší sýrárny, které produkují proslulý pažský sýr (paški sir), např. Sýrárna Gligora (Sirana Gligora) , Pažská sýrárna (Paška sirana) a Sýrárna Mih (Sirana Mih), dále podnik zpracovávající sůl ze zdejších salin – Solana Pag a místní umělkyně – krajkářky, které vytvářejí proslulé pažské krajky (paške čipke). Všechny tyto výrobky patří mezi nejznámější produkty jadranského přímoří.

Osada Metajna leží v Pažském zálivu, severozápadně od města Pagu, 12 km jihovýchodně od města Novalja. Po dobu festivalu bude ve večerních hodinách převážet jeho návštěvníky z města Pagu do Metajny a zpět loď Festini.

Informace: www.visitnovalja.hr

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:

  • Ministerstvo cestovního ruchu (Ministarstvo turizma): www.mint.hr
  • Turistické sdružení města Novalje (Turistička zajednica grada Novalje): www.visitnovalja.hr

Mohlo by vás zajímat