Ve Splitu byly nalezeny pozůstatky Diokleciánova amfiteátru

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Ve Splitu byly…
Publikováno: 03.11.2013
Split
Split

V těsné blízkosti archeologické lokality Ad basilicas pictus, která leží severovýchodně od centra města Splitu směrem na Solin, nalezli archeologové pozůstatky amfiteátru o průměru přibližně 80 metrů, pocházejícího ze 4. století, z Diokleciánovy doby. Jde o dosud úplně neznámou stavbu. Amfiteátr v té době představoval typický atribut císařského sídla, jakou byla i Diokleciánova splitská rezidence. Odborníci na základě tohoto nálezu předpokládají, že v dosahu paláce by měl být i hipodrom, neboť i to byla v té době obvyklá náležitost císařského sídla.

Objevem, o němž jsou odborníci přesvědčení, že se jedná o největší objev posledního století na chorvatské půdě, však vznikla komplikovaná situace, neboť jde o prostor, na němž byla již po řadu let plánována výstavba obchodního centra "Mall of Split" (místními zvaného "Small Mall"), a který se nachází na jednom z dopravně nejfrekventovanějších míst Splitu - na křižovatce tříd Domovinskog rata a Zbora narodne garde). Právě před pár týdny byla stavba centra konečně zahájena. Vykopávky amfiteátru probíhají přesně tam, kde by měly stát nájezdové rampy do garáží. Archeologové mají svou práci dokončit v polovině prosince a pak rozhodnou o dalším postupu. Zatím je spolupráce mezi památkáři a investorem velmi pozitivní. Architekti jsou připraveni, že projekt přizpůsobí požadavkům památkářů. Předpokládá se, že zatím bude naleziště konzervováno a zasypáno. Až v budoucnu se bude řešit jejich prezentaci a zpřístupnění, což však závisí na získání finančních prostředků.

Split
Split, Diokleciánův palác

Archeologický průzkum, který už léta probíhá nejen na lokalitě Ad basilicas pictus, ale i na celém teritoriu starého Splitu, prokázal, že již před výstavbou Diokleciánova paláce bylo na zdejším území živé sídlo řeckého původu, podobně jako tomu bylo např. v sousedním Saloně (Solinu), Tragurionu (Trogiru) nebo Epetionu (Stobreči). Ostatně archeologické sondy zjistily pod Diokleciánovým palácem pozůstatky monumentální budovy, takže se nestavělo na "zelené louce". Dioklecián zřejmě pro stavbu svého budoucího sídla dal zbořit část osady na tomto místě pak vybudoval okázalou rozsáhlou císařskou rezidenci. Ostatně i vykopávky na širším obvodu lokality Ad basilicas pictas jsou velmi úspěšné. Našly se tu zbytky staveb pozdně antických a středověkých. Jak ostatně vyplývá ze samotného latinského názvu lokality Ad basilicas pictas (U malovaných bazilik), stály na této lokalitě dva středověké malované kostely – sv. Ondřeje a sv. Jana Evangelisty, které zřejmě měly své pozdně antické předchůdce; provedené archeologické sondy potvrzují existenci velmi starých pozůstatků. Zatím jsou nálezy z konce 90. let zakonzervovány a čekají na pokračování průzkumu.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat