Jaké změny přinese vstup Chorvatska do Evropské unie na hraničních přechodech?

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Jaké změny přinese…
Publikováno: 18.03.2013

Dnem 1. července 2013 vstoupí Chorvatská republika do Evropské unie a stane se jejím plnoprávným členem. Pokud jde o cestovní styk, vstoupí tímto datem v platnost unijní předpisy, podle nichž je povolen občanům ostatních členských zemí Evropské unie převoz zboží neobchodní povahy pro osobní potřebu bezcelně, a to zboží do hodnoty 300 eur na osobu, v letecké a lodní dopravě do 430 eur.

Tím, že se Chorvatsko stane součástí jednotného celního prostoru Evropské unie, zruší se veškerý celní dohled nad dovozem zboží mezi Chorvatskou republikou a ostatními členskými zeměmi unie.

Macelj
Hraniční přechod Macelj

Zrušení celního dohledu a celních formalit však neznamená, že se ruší i všechny hraniční policejní kontroly, protože přistoupením k Evropské unii se Chorvatsko nestává automaticky součástí schengenského prostoru a zůstává v platnosti stávající hraniční policejní dozor. Podle ministra vnitra Chorvatské republiky, Ranka Ostojiće by podmínky pro vstup do schengenského prostoru měly být splněny ze strany Chorvatské republiky do dvou let (zajištění vnější schengenské hranice na pevnině i na moři). Občané členských zemí Evropské unie budou tedy nadále potřebovat platné cestovní doklady. Od 1. července 2013 však budou tyto osoby vstupující do Chorvatska přecházet pouze jednu hranici místo dvou. V současné době probíhají chorvatské rozhovory se sousedními členskými zeměmi Evropské unie o podrobnostech fungování jedné společné kontroly, tedy chorvatské policie a policie sousedního členského státu Evropské unie. V praxi to bude znamenat při přejezdu hranice jednou společnou policejní kontrolu na jednom místě, na jedno zastavení.

Podle dosavadních dvoustranných jednání by se tato společná kontrola na jednom místě, tzv. one-stop kontrola, zavedla nejprve na hraničních přechodech Bregana, Macelj a Rupa se Slovinskou republikou.

Jednání probíhají i s Republikou Bosna a Hercegovina, neboť chorvatská hranice se vstupem Chorvatské republiky do Evropské unie stává unijní vnější hranicí. Podle stávajících informací by měla být hraniční a celní kontrola s Bosnou a Hercegovinou společná a měla by se provádět v objektech Chorvatské republiky.

Zavedení veškerých společně prováděných policejních kontrol bude znamenat zvýšení propustnosti hranic a zrychlení samotné policejní kontroly.


Zdroj informací:

  • Ministerstvo financí Chorvatské republiky - Celní správa (Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske): www.carina.hr
  • Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske): www.mup.hr

Mohlo by vás zajímat